Passos de la A a la G


RELACIÓ DELS NOMS DELS PASSOS DE L'ILLA DE MALLORCA PER ORDRE ALFABÈTICPresentació


Quan l’amic Biel Miró em va proposar situar els passos de les nostres muntanyes al mapa interactiu de ‘Google My Maps’, em va semblar una passa prou feixuga i arriscada, com les que donam sovint pels passos físics quan sortim de ruta. Però bé, posàrem fil a l’agulla i tira a tira, donant una passa darrera l’altre, hem arribat fins aquí. Som conscients que la relació no és completa i per tant oberta a noves inclusions i aportacions de la gent de muntanya, cosa que agrairem moltíssim.

Un pas, segons el DCVB és un: Lloc o endret per on cal passar o es pot passar. I per això, Miquel Salamanca diu: “Per tant, la definició implica sempre un trànsit entre dues zones però en sentit obligat, ja que també queda clar que es passa per on hom pot i no per on hom vol”. 

Els passos que els excursionistes, senderistes o trescadors, cercam ara per a fer una ruta determinada, temps enrere eren emprats per comunicar dos nuclis de població o dues possessions, baixar de la muntanya la neu i els productes del bosc, com: carbó, calç, llenya... aquests solen ésser els més fàcils, ja que normalment són camins de carro o de ferradura, com el pas d’en Miquel, el pas de sa Nineta, el pas de ses Cases, el pas de s’Escaleta... Trobam algunes excepcions, com per a sortir de llocs molt aïllats i abruptes com Tuent i sa Calobra: el pas d’en Termes, el pas des Marge... En canvi les vies de contraban, tiranys de caçadors,  dreceres de carboners, nevaters, llenyaters o torrers, són les més vegades els passos més arriscats i per tant els més cercats actualment per a realitzar la nostra afició: el pas d’en Marc, el pas des Caçadors, el pas Vell de Son Ripoll, el des Torrers, etc. Altres passos, són oberts actualment i equipats amb cordes o cables de seguretat pels propis excursionistes, pas des Sinever, pas d’en Reynés, pas dels Sis, pas d'en Jaume...

Gràcies a l’aparell GPS tenim la gran majoria de passos situats geogràficament amb les coordenades, altres, un petit nombre, ens manca la seva situació. Una petita descripció, alguna nota històrica si és que l’hem trobada, algunes fotografies i un enllaç, completen la petita fitxa del pas. Possiblement l'enllaç sigui allò més important o útil que trobarà el senderista, ja que té a l'abast una ruta per arribar al pas. S’ha de tenir en compta que l’equipament citat pot canviar amb el temps, les cordes poden tornar inservibles o desaparèixer, en altres, en canvi, podem trobar l’equipament millorat, per tant, cal ésser prudent.

Segurament, molts dels muntanyencs que tresquen les nostres serralades, trobaran que la descripció de la dificultat del pas és un poc exagerada, però hem preferit pecar per prudència ja que no tothom disposa de la mateixa habilitat a l’hora de superar passes compromeses.

Veureu que a la relació hi ha també passos del pla i de la costa, aquests amb menys interès pel muntanyenc, però trobam que val la pena catalogar-los.  


Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareixen una sèrie de passos de la serra de TramuntanaNivell de dificultat:

○ No tenim referències
Fàcil
Moderat
Difícil
♦ Molt difícil
♦♦ Només experts


A

Acollonament, pas de s’; (sa Fosca, Escorca)
Descripció: Molt difícil, ja que per arribar-hi s'ha de fer el recorregut del torrent des Gorg Blau, i a partir d'aquí s'entre a sa Fosca. També és anomenat salt de s'Acollonament.
Localització: Al terme d'Escorca, al torrent des Gorg Blau.
Enllaç:
Foto: Extreta del blog Trota Tramuntana
 ________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Agustí, pas de n'; (puig de Ca de Míner, Pollença)
Descripció: Fàcil, rampa amb una petita grimpada en la part alta.
Localització: 39.8417, 2.94136 Al terme de Pollença, situat entre la casa de la Neu del puig de Ca de Míner, i el coll de les Perdius.
Enllaç: Tresques per Tramuntana🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aigua, pas de s'; (Maria de la Salut)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Aina, pas de n'; (serra d'Alfàbia)  
Descripció: Difícil, equipat pel Grup Doblevuit.
Addenda: "El 19/04/2008 descobrim lo que cercàvem, un nou pas, al que nomem el Pas de n‘Aina, en honor a la nostra companya Aina Carbonell que ho va descobrir i va accedir per ell per primera vegada. Aquest pas està situat a una cota de 769 m. entre el Pas de sa Paret Circular i el Pas d’en Topa. I no és fins ara el 22/10/2011 en què feim el track i l'equipem".
Localització: 39.73486, 2.69627 Entre els termes de Bunyola i Sóller, situat a la serra d'Alfàbia.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Txema

Fotos: Grup Doblevuit
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aladernar, pas de s'; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil, grimpada.
Addenda: "S'Aladernar són uns terrenys situats en la vessant de migjorn del puig de Massanella, ran del comellar des Bosc (Escorca) on creix la planta anomenada aladern [Rhamnus alaternus]". (GEM/J.M.P.).

Localització:
39.7959, 2.85037 Al terme d'Escorca, al puig de Massanella.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Toni Sureda (Socay)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Al·lot Mort, pas de s'; (Tuent, Escorca)
Descripció: Difícil, aeri i exposat.
Addenda: «Es tracta d'un pas molt mal de seguir que servia per davallar dels Binis a Cala Tuent després de travessar el Torrent de s'Al·lot Mort. El camí surt de Bini Petit i després de passar algunes tanques, es difumina per dins l'esquetjar fins arribar al Bassol, aquí comença una llarga davallada cap a la dreta fins arribar al llit del torrent. A partir d'aquí el camí és molt difícil de seguir a causa de l'envaïment de la vegetació i arriba prop de Cala Tuent. El seguiment del tirany es fa majoritàriament per fites». (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 39.83215, 2.78212 / 250 m. Al terme d'Escorca, situat entre el torrent de s'Al·lot Mort, el pas des Ruc i la casa des Moro.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aljub, pas de s'; (Bunyola)
Descripció: Un poc difícil, sobretot baixant, ja que s'ha de fer una desgrimpada un poc exposada. Sense equipar.
Addenda: L'anomenam de s'Aljub pel depòsit d'aigua que trobam més amunt del pas (bassol Nou), el qual té una part que és bassa pels animals i una altra aljub.  
Localització: 39.71272, 2.66251 Al terme de Bunyola, al penyal de sa Rata.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Foto: J. Riera (Bassol Nou)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Alis, pas de n' / Contrabandistes, pas des / Contraban, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: Difícil, sense ser tècnic, trobarem algun punt delicat, ja que el terreny és molt abrupte.
Addenda: "Comunica Cosconar amb el llit del Torrent de Pareis -poc més avall de sa Llosa-, a través de la Coma de ses Cases. El determinant de la primera variant sembla fer referència a l'antropònim àrab 'Alí', sobre el que ha fluctuat l'accent, i no a la presència del arbre alís (Vitex agnus-castus). La segona variant és, per tant, més recent al fer al·lusió a l'estraperlo, activitat secularment associada al torrent i les seves rodalies". (Torrent de Pareis, 1995). / "Permetia arribar de les cases des Cosconar al torrent". (Mallorca vora mar, 2002).
Localització: 39.83995, 2.82771 / 250 m. Al terme d'Escorca, situat a la coma de ses Cases al torrent de Pareis.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Allò, pas de n'; (Ariant, Pollença)
Descripció: ♦ Molt difícil, delicat. Citat al Corpus de Toponímia de Mallorca, a Mallorca altiva i a Mallorca vora mar.
Addenda: "Donat que és el pas més pròxim, escalam -just pel punt més baix dels penyals- una fissura llarguera localitzada al costat de la canal del torrent. El pas de n'Allò és delicat, amb poques preses, i convé assegurar l'ascensió. Un poc més al nord del pas s'observa una canal, segurament més accessible". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: No tenim la situació exacte. 268 m. Al terme de Pollença, a la possessió d'Ariant, prop de punta Béquer o Beca.
Zona d'exclusió.
Foto: Mallorca vora mar
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Almangra, pas de s'; (Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Alòs, pas de n'; (Son Catxo Vell, Sa Pobla)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Alòs, pas de n'; (can Barraca, Búger)
Descripció: Fàcil, és un camí.
Localització: Al terme de Búger, a can Barraca.
Enllaç:
Ortofoto on apareix senyalitzat el pas de n'Alòs
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Alou, pas de n' / Ali, pas de n' / Miquelí, pas d'en / Cadireta, pas de sa; (serra de Cúber, Escorca)
Descripció: Moderat, no és difícil, però és llarg i haurem de fer alguna grimpada.
Addenda: "Està situat a la partió dels termes d'Escorca i de Sóller, pròxim a la cota dels 1.000 m, entre la coma de Son Torrella i el puig des Verger". (GEM/J.M.P.).
Localització: 39.77858, 2.77424 / 908 m. Al terme d'Escorca, a la serra de Cúber.
Foto: J. Riera
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Alzina, pas de l'; (Fartàritx, Pollença)
Descripció: Difícil, és una petita grimpada un poc exposada.
Localització: 39.85693, 2.96718 Al terme de Pollença, situat entre el Collaràs, el pas del Pi i Fartàritx Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Alzineta, pas de s'; (sa Bastida, Alaró)
Descripció: Difícil, són dues grimpades un poc exposades, sobretot la primera. És la continuació del pas de sa Cova Major per pujar a sa Bastida.
Localització: 39.42828, 2.46534 Al terme d'Alaró, a sa Bastida, situat entre el pas de sa Cova Major i el picó Gros.
Enllaç:

Fotos: Biel Miró
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Anglès, pas de s'; (Sóller)
Descripció: Difícil, aeri, exposat i vertiginós. Equipat amb una vella baga. Antigament estava equipat amb un fil ferro.
Addenda: El nom li ve per la caiguda mortal d'un ciutadà anglès, el qual va ser trobat molt de temps després.  
Localització: 39.76093, 2.74394 Al terme de Sóller, situat entre el Cornador Petit i el Cornador Gran.
Foto: Extreta del blog Mis días de Montaña
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ànimes, pas de les; (Andratx)
Descripció: Fàcil, restes de camí de ferradura.
Localització: 39.59834, 2.36312 Al terme d'Andratx, situat entre el coll de les Ànimes, el collet de la Trapa i la vall de Sant Josep.
 Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aragalls, pas des; (mola de Planícia, Banyalbufar)
Descripció: ● Moderat, 
Addenda: "És una via de baixada molt directa però sense habilitar que va paral·lela als saragalls [xaragalls] que davallen des de la muntanya". (Sa Mola de Planícia, 1999).
Localització: Al terme de Banyalbufar, situat entre el pas des Cotxo, es Aljubets i el camí del Bosc Gran.  
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: Joaquín

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Aranya, pas de s'; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: Difícil, exposat. Equipat amb un cable de seguretat.
Addenda: "Comunica es Carrer Nou amb les proximitats de la Torre de sa Calobra i, al igual que el Pas des Racó, es tracta d'una via poc emprada. La raríssima al·lusió a aquest insecte, quasi inèdita en la toponímia balear, només la podem explicar per la seriosa dificultat de transitar-hi". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: 39.85183, 2.80417 Al terme d'Escorca, situat a s'Olla del torrent de Pareis.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Fernando de Angulo
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arboç, pas de s'; (comuna de Bunyola)
Descripció: ● Moderat, no és molt difícil la grimpada. 
Addenda: És una via ràpida que comunica la coma Gran amb el Planietjar. Pren el nom de l'arbust de la família de les ericàcies, l'arboç Arbutus unedo L.
Localització: 39.70451, 2.72588 Al terme de Bunyola, situat entre el puig des Bous, el puig Gros i la coma Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbona, pas de n'; (Escorca-Selva)
Descripció: Fàcil, és un camí, tot i que molt desfet. En el pas hi ha grans pedres que s'han d'esquivar.
Addenda: "Aquesta torrentera va fent la volta a la falda de n'Alí i pren cap al coll que separa n'Alí del puig d'en Grau. En aquest coll hi ha el pas de n'Arbona". (Lluís Vallcaneras).
Localització: 39.80121, 2.88068 / 725 m. Fa partió entre els termes de Selva i Escorca, vora el torrent de sa Coveta Negra.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Argamassa, pas de s'; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: ♦ Molt difícil, exposat i vertiginós. Equipat amb cordes i cables.
Addenda: "Des del marge dret de Torrent de Pareis, permet enfilar-se i accedir al camí que comunica les cases de Cosconar amb el Coll des Bancalet, vorejant es Turmàs. El pas, sense ser molt difícil, és perillós, sobretot d'alguns anys ençà, quan s'hi va produir una esllavissada. La referència a l'argamassa (mescla de calç i grava) segurament es deu a l'antiga existència d'alguns escalons travats amb aquest material, per a facilitar-ne el trànsit". (Torrent de Pareis, 1995). L'antic pas fou equipat pels bombers del Consell de Mallorca, amb cordes i algun cable d'acer (col·locat pel GEM*) que ajuden a superar-lo.
*Grup Excursionista de Mallorca.
Localització: 39.8493, 2.8128 Al terme d'Escorca, al torrent de Pareis. Va des del torrent de Pareis al morro de sa Vaca i cala es Teix. (GEM/J.M.P.).
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Argentó, pas de n'; (Escorca)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura, a trams perdut.
Addenda: "Situat al terme d'Escorca, al caminoi de Bini Gran a cala Tuent, entre el pla d'en Gumbal i la coma de Bini". (GEM/J.M.P.). "Un marge penjat de l'espadat, a l'altra banda del qual hi ha el portell que havíem vist des de lluny". (Lluís Vallcaneras). Segons Àlvar Galmés de Fuentes, el topònim Argentó o Argentor pot tenir que veure amb l'arrel preromànica argan, terreny pedregós. La collada entre el puig de Massanella i el de ses Bassetes, també té aquest nom.
Localització: 39.82363, 2.79195 / 600 m. Al terme d'Escorca, a la possessió de Bini Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Argila, pas de s'; (Estellencs) 
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura, a trams perdut.
Addenda: Deu prendre en nom del: "Silicat alumínic potàssic que es troba en forma de terra vermellosa o groguenca i s'empra principalment en la terrisseria i construcció". (DCVB).
Localització: Al terme d'Estellencs, pel coster del puig de ses Donardes.
Enllaç: Excursions per Mallorca🔗
Foto: Andreu Magraner
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Argolla, pas de s'; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: ♦ Molt difícil, exposat. Equipat amb unes velles argolles.
Localització: 39.83862, 2.8269 En el torrent de Pareis, a la banda de l'esquerra, quasi a l'endret del pas de n'Alis.
Foto: Eusebio
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aritja, pas de s'; (talaia d'Alcúdia, Alcúdia)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura amb marges de sosteniment.
Addenda: "La subida continúa por el camino forestal que conduce al Pla de sa Talaia, donde empieza un camino de herradura conocido como Pas de s'Aritja, que culmina en la Talaia de Alcúdia, de 445 m". (La Talaia d'Alcúdia). El camí dels torrers que puja a la Talaia d'Alcúdia o puig de la Victòria, s'anomenava i s'anomena pas de s'Aritja. La torre aixecada a dalt del puig (450 m) era la que es trobava a més alçada de totes les torres que envoltaven l'illa. Les obres per bastir la torre començaren l'any 1567. El mestre d'obres fou Sebastià Terrassa i va cobrar pel seu treball, 175 lliures. Eren talaiers (1589) Gabriel Amorós i Rafel Pujol. La torre va desaparèixer cap al 1936-37. (Corpus de Toponímia de Mallorca). Ara només resta pràcticament la base.
Pren el nom de la planta de la família de les asparagínies-esmilàcies: Smilax aspera L.
Localització: 39.86743, 3.17476 / 350 m. Al terme d'Alcúdia, situat entre el pla de sa Talaia i el cim.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arna, pas de s' / Serna, pas de; (Calvià)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització: Al terme de Calvià.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Arrambador, pas de s'; (Alaró)
Descripció: Fàcil, senderó escalonat, equipat amb tubs d'acer a modo d'arrambador.
Localització: 39.72171, 2.7739 Al terme d'Alaró, al Barranquell.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arrel, pas de l' / Rel, pas de la; (Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas per la costa, segurament de pescadors.
Localització: Al terme de Pollença, al nord de la punta Beca, situat entre la pesquera Plana, el corral dels Bocs i la cova de l'Ermità. A prop del pas d'en Pinyol.
Enllaç:

Sector del mapa de Josep Mascaró on apareix el pas
_______________________________________________________________________________________________________________________________
  
Arrel, pas de s' / Rel, pas de sa; (Alaró)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arrel, pas de s'; (Alcúdia)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Arreplegada, pas de s’; (Monnàber, Fornalutx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ases, pas des; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, antic camí de ferradura.
Localització: 39.72528, 2.6734 / 402 m. Al terme de Bunyola, situat al puig de n'Angeler o de sa Casa de sa Neu, entre lla caseta del rei Sanç i sa Costa.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ases, pas des; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, pas devora una paret mitgera.
Localització: 39.69588, 2.64908 / 520 m. Al terme de Valldemossa, al puig de na Fàtima.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprop, pas d'
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Avencs, pas des
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
B

Bardes, pas de ses; (Andratx)
Descripció: Fàcil, és un camí amb marges de sosteniment.
Localització: 39.616386, 2.4133550 / 401 m. Al terme d'Andratx, situat entre el puig de s'Evangèlica, can Valent i la costa des Frares. 
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Andreu Magraner. Apareix el camí del pas de ses Bardes
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Barona, pas d'en / Illeta, pas de s'; (puig de Bàlitx, Sóller) 
Descripció: Un poc difícil, sobretot el tram més oriental, ja que és exposat, i normalment humit pel fet d'estar en un lloc obac.
Addenda: "Comunica amb les valls de Can Bi i sa Figuera, i és emprat des de cada vessant per accedir al puig de Bàlitx". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 39.80983, 2.71496 / 323 m. Al terme de Sóller, a l'extrem sud-oest del puig de Bàlitx.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Barra, pas de sa; (la Trapa, Andratx)
Descripció: Fàcil, és on el camí de la Trapa supera uns penyals.
Localització: 39.59746, 2.35897 Al terme d'Andratx, al camí de la Trapa.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Barrots, pas d'es / Garrots, pas des; (Puigpunyent)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bartomeu, pas d'en; (Escorca)
Descripció: Fàcil, camí.
Addenda: "Pas situat a la partió del terme d'Escorca amb el de Selva. Forma part del camí que va del coll de sa Batall fins a ses Figueroles passant per sa Rota". (Son Amer nom per nom, 2005). El pas d'en Bartomeu era la via d'accés a la casa de neu des Castellot, a sa Rota i a la possessió de ses Figueroles. "Els personatges que donen nom a passos com aquest, amb bona lògica —diu Miquel Salamanca— degueren ser els primers en arriscar-se a passar; en altres casos, els que adaptaven el camí per permetre pas o bé els que transitaven per allà de manera habitual".
Altres casos són: el pas d'en Miquel, el pas d'en Barona, el d'en Bisquerra, el d'en Botilla, el de na Maria, el de na Bel...
Localització: 39.81206, 2.90088 Al terme d'Escorca, prop del coll de sa Batalla, entre el puig de ses Covasses i el torrent des Guix.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bassa, pas de sa; (Mortitx) 
Descripció: Difícil, cal fer grimpades, alguna ben exposada.
Localització: 39.88994, 2.9129 Al terme d'Escorca. En el coster esquerra del torrent de Mortitx.
Foto: Arnau Bisquerra
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Bastida, pas de sa; (Alaró)
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594.
Localització: Al terme d'Alaró, segurament es tracta del coll situat entre sa penya de sa Bastida i sa Galera.
Enllaç: 
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   Bastó, pas des / Ciuronar, pas des; (Calvià) 
Descripció: Fàcil, camí.
Localització: 39.62048, 2.44621 Al terme de Calvià, al coster nord-oest del Moletó.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Batall, pas d'en; (Algaida)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Benigne Palos, pas d'en; Valldemossa (vegeu: Vell de Son Brondo, pas)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Biel, pas d'en 
Descripció: Difícil.
Localització: 39.73875, 2.65062 Al terme de Deià, als estreps del puig des Teix.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Grup Doblevuit
__________________________________________________________________________________________________________________________________
     
 Biga (de Planícia), pas de sa; (serra des Puntals, Banyalbufar)
Descripció: Un poc difícil, sobretot l'aproximació, on trobarem algun punt delicat.
Addenda: "Per aquí es va passar [s. XVIII] una biga per a la tafona de Planícia des del vessant de Puigpunyent. Se suposa que el fet de conduir-la per aquí i no optar per una altra via menys perillosa era perquè l'accés es trobava més a prop del Camí des Bosc Gran que per altra banda". (Vibot, 1999).
Localització: 39.65998, 2.50839 A la partió dels termes entre Banyalbufar i Puigpunyent, als Puntals de Planícia.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Biga (de Son Balaguer), pas de sa / Nou, pas; (serra des Puntals, Puigpunyent)
Descripció: Moderat, a l'aproximació és on trobarem alguna dificultat.
Addenda: "Son Balaguer. Es tracta d'un topònim d'origen historicollegendari, que narra el fet de passar una biga de tafona durant el segle XVIII a través de la mola de Planícia, per un estret i exposat grau a 805 metres d'altitud. Per aquest fet, aquest topònim també es troba a la banda banyalbufarina". (Vibot i Hernández, 2001). (Fotos: Llorenç Soler).
Localització: 39.65945, 2.51062 Al terme de Puigpunyent, als Puntals de Son Balaguer.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bisquerra, pas d'en; (sa Capella Blava, Campanet)
Descripció: Difícil, sobretot baixant. Equipat amb un cable.
Addenda: Aquest pas pren el nom d'en Tomeu Bisquerra, «un pastoret que va conduir una teringa de contrabandistes a través d'una escletxa per evitar el control de la Guàrdia Civil que els esperava en allò que havia de ser la seva primera ruta. [...] Les rutes del contraban a la Serra de Tramuntana implicaven habitualment el remuntar torrents, transitar per penya-segats o grimpar entre roques, sempre per paratges de molt difícil trànsit». (Salamanca, 2009).
Localització: 39.81776, 2.93436 / 657 m. Al terme de Campanet, situat entre es Frontó, Alcanelleta i sa Capella Blava.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Boc, pas des; (Tossals Verds)
Descripció: Difícil.
Addenda: "Situat baix des Caire, dóna accés a un coll de tords de gran anomenada". (Es Tossals Verds nom per nom, 1995).
Localització: 39.76896, 2.8121 Possessió des Tossals Verds.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Boixos, pas dels; (Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Bombarda, pas de sa; (Valldemossa)
Descripció: ♦ Molt difícil, via ferrada. Equipat amb cordes i grapes de ferro.
Localització: Al terme de Valldemossa, situat a s'Estret, al vessant nord-est de sa Bombarda.
Enllaç: A l'ombra des voltor🔗
Foto: Peptoni Pardo
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Boqueta, pas d'en; (Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Boscana, pas de na; (Fita del Ram, Esporles)
Descripció: Fàcil, és un camí.
Addenda: "Son Vic. Antic camí de bístia que comunicava es Ubacs amb la part de la mola dita na Boscana. Actualment es troba en un regular estat de conservació". (Superna. Vibot & Hernández, 2001).
Localització: Al terme d'Esporles, al bosc de Son Vic, a la Fita del Ram.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: E. Alonso
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Botilla, pas d'en; (Pollença)
Descripció: Difícil.
Addenda: Joan Campomar el situa més avall i l'anomena pas de la Vaca.
Localització: 39.90563, 2.97867 Al terme de Pollença, situat als costers del puig Gros de Ternelles.
Zona d'exclusió.
Foto: F. Chamorro
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bou, pas de na; (sa Vall, Manacor)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un pont.
Addenda: El pas de na Bou, també conegut com el pont de Ferro, permet creuar els torrents de Manacor i de sa Valleta o de na Borges. Pel pont passa la carretera Ma-3321 que comunica amb la Ma-3330, Manacor-Petra-Son Serra de Marina. 
Localització: Al terme de Manacor, situat entre la font de na Memòria, na Tanjona i es Rafalet Drach.
Enllaç:
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bou, pas de na; (Son Llendera, Sant Joan)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un camí.
Localització: Al terme de Sant Joan, situat entre Son Llandera i can Miquelino.
Enllaç:
Sector de la cartografia EGOT on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bou, pas des; (Puigpunyent)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Bous, pas des; (Escorca)
Descripció: Fàcil, antic camí ramader.
Localització: 39.81795, 2.80273 890 m. Al terme d'Escorca, als costers de la serra de na Rius o s'Almangra.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: Angelika
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Boverons, pas des; (Escorca) 
Descripció: Difícil, el terreny és molt abrupte.
Addenda: "A la dreta se'ns ofereix el pas des Boverons que duu a Cosconar". (Les Balears, [1884] 2002). "Un passet creua a l'altra part de la vertical torrentera «el pas des Beverons que duu a Cosconar» anotà l'Arxiduc a Die Balearen (1884)". "Discorre per un accidentat terreny paral·lel al torrent homònim, el qual travessa en el seu tram final. Els informadors destaquen l'ús d'aquest pas com a part de la ruta de contraban que, començant en el Carregador de Lluc, travessava el Torrent de Pareis i continuava, entre altres, per les possessions de sa Casa Nova i es Tossals Verds, per finalitzar en el municipi d'Alaró". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: 39.83628, 2.83951 / 360 m. Al terme d'Escorca, situat entre el torrent de Pareis i el serral de ses Farines.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Bregat, pas de can; (Pollença)
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un camí que creua el torrent de Sant Jordi. Segurament és el pont, denominat pas. 
Localització: 39.886532, 3.045550 Al terme de Pollença, entre el camí de Llenaire i el camí de can Seguinot.
Enllaç: Google Maps🔗
Ortofoto on apareix situat el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Bufaranyes, pas del cingle de; (Pollença)
Descripció: Difícil, es tracta d'una llarga grimpada d'uns 60 m per sortir de la cinglera.
Localització: 39.9529, 3.15143 Al terme de Pollença, al puig del Pal, Formentor.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
C

Cabaspre, pas de Son / Mola de Son Pacs, pas de sa; (Esporles)
Descripció: Fàcil, és un camí.
Addenda: A l'obra Mallorca altiva, apareix com a Pas de sa Mola de Son Pacs.
Localització: 39.68484, 2.59216 / 550 m. A la partió entre els termes d'Esporles i Valldemossa, situat entre el coll de sa Basseta i el pla de sa Mola.
Foto: J. Riera
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Cable, pas des; (Morro d'en Joi, Sóller)
Descripció: ♦ Molt difícil i perillós d'ençà que hi va haver despreniments, equipat amb piquetes. 
Localització: 39.7716, 2.75298 Al terme de Sóller, situat entre el morro d'en Joi i el morro de ses Solanes.
Pas: Per arribar-hi s'ha de demanar permís, ja que està dins una finca privada i el seu propietari així ho vol.
Foto: Arnau Bisquerra
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cabra, pas de sa; (Artà)
Descripció: Difícil, curt però molt exposat.
Localització: 39.73491, 3.30118 Al terme d'Artà, situant al barranc de sa Jonquera.
Foto: Toni Sureda (Socay)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Cabra, pas de la; (Rafal d'Ariant, Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cabres, pas de les; (serra del Cavall Bernat, Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències. Apareix citat a Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, dels germans Sastre. És una baixada cap a la vall de Bóquer.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Cabrit, pas des; (clot d'Albarca, Escorca)
Descripció: Moderat, no és gaire difícil. Darrerament s'ha tancat l'accés des del clot d'Albarca, amb una reixeta.
Localització: 39.82788, 2.88423 500 m. Al terme d'Escorca, situat entre el clot d'Albarca i es Més Alt de s'Era Vella.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Caçadors, pas de; (Pollença)
Descripció: Moderat, hi ha escales metàl·liques. És un pas de caçadors, sense interès excursionista.
Localització: 39.8457, 2.98995 Al terme de Pollença, als cingles de Sant Francesc.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Caçadors, pas des; (Coma-sema) 
Descripció: Difícil, equipat amb una cinta i una rústica escala. Algun tram és vertiginós. Hi ha antics ancoratges.
Localització: 39.4530, 2.46345 Situat entre Coma-sema i el coll d'en Poma.
Foto: Toni Sureda (Socay)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
 Caçadors, pas des; (torrent des Gorg Blau, Escorca)
Descripció: Difícil, segons la descripció de 'Torrent de Pareis' és un pas difícil.
Addenda: "Constitueix la darrera dificultat important pel descens de sa Fosca. Al igual que en es Tur, uns escalons picats a la roca en faciliten l'accés, encara que l'existència de verdet en fa perillós l'ús". (Torrent de Pareis, 1995) / "Al Torrent des Gorg Blau testimonia que fins i tot a llocs tan inhòspits com el seu tram més engorjat i escabrós, conegut com Sa Fosca, els nostres avantpassats ja havien deixat empremta". (Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana, 2009).
Localització: 39.83384, 2.83332 Situació aproximada. Al terme d'Escorca, al torrent des Gorg Blau.
Foto: Extreta del blog Trota Tramuntana
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Caçadors, pas des; (puig de n'Escuder, Selva)
 Descripció: Difícil, s'han de fer grimpades, tota l'ascensió del puig és exposada.
 Localització: Al terme de Selva, al vessant est del puig de n'Escuder.
 Enllaç: Trotatramuntana🔗
Foto: TrotaTramuntana
_______________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cadena, pas de sa; (Vegeu: Penya Roja, pas de sa)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cala en Tió, pas de; (puig d'en Tió, Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cala Moragues, pas de; (Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Caleu, pas d'en; (Vegeu: Pintella, pas de sa; Deià)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Cama curta, pas d'en; (Sóller) 
Descripció: Fàcil, hi ha que superar un petit escaló.
Addenda: Anomenat així des del 8-10-1994 i batiat per en Manuel del GEM (Grup Excursionista de Mallorca).
Localització: 39.75977, 2.75017 Al terme de Sóller, al Cornador Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Camí Vell, pas des; (Biniforani, Bunyola)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________


Canal d'en Gordo, pas de sa; (Valldemossa)
Descripció: Moderat, s'ha de superar una paret que tanca la canal, molt millor fer-ho pel penyal de l'esquerra.
Addenda: Segurament, la canal pren el nom del malnom Gordo, el qual no l'hem trobat a Valldemossa, però sí a Sóller.
Localització: Al terme de Valldemossa, situat entre ses Basses, sa Colominada i el camí des Cairats.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗

Fotos: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Candeler, pas; (Artà) 
Descripció: Fàcil. La dificultat la trobam a l'accés des de la carretera de la Colònia de Sant Pere, per problemes de pas. 
Addenda: El nom li ve de la planta (Ephedra fragilis) Candelers, Ginesta borda, Trompera.
Localització: 39.71879, 3.28991 416 m. Al terme d'Artà, situat entre el bec de Ferrutx i el puig d'en Pelat.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cap, pas des; (puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil, grimpada.
Localització: 39.80547, 2.87215 Al terme d'Escorca, al Frontó de Comafreda, puig de Massanella.
Foto: PepeFZ
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 Capet, pas d'en; (Sóller) 
Descripció: Moderat, s'ha de fer alguna grimpada.
Addenda: "Condueix del Racó d'en Vives a s'Arrom. Es tracta d'un camí escalonat fins un poc després de la Rota d'en Lloca. Passada aquesta es converteix en un pas, amb certes dificultats d'orientació. Actualment el pas es troba impedit per la presència d'una barrera tancada". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 39.75733, 2.73092 Al terme de Sóller, situat entre s'Estepar i el racó d'en Vives.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Josep Ferrer
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Careta, pas d’en / Carota, pas d'en; (Sóller)
Descripció: Difícil, equipat amb velles piquetes de ferro.
Localització: Al terme de Sóller, al vessant nord-oest del Cornador Petit.
Enllaç: Mis días de Montaña🔗

Fotos: Extretes del blog Mis días de Montaña
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Carnisseret, pas des; (Estellencs)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un portell a una paret situat a un coll. També anomenant coll des Carnisseret.
Localització: A la partió dels termes d'Estellencs i Puigpunyent, situat entre s'Era des Moro i els estreps del puig de Galatzó.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Carrer Nou, pas des / Calobra al Torrent de Pareis, pas de sa; (Escorca)
Descripció: Difícil, els escalons estan molt desfets.
Addenda: "Abans de la construcció d'aquest accés [els túnels], realitzada l'any 1950, el camí entre el torrent i el port es feia a través d'un dificultós grau anomenat es Carrer Nou, el qual aprofitava una encletxa dels penyals. El pas arrenca des del final del vial asfaltat, a la boca de ponent dels túnels, i, mitjançant un escalonat en molt mal estat de conservació, ascendeix fins al collet del penyal decantat, d'uns 100 metres d'altitud, per fer tot seguit una empinada davallada cap a les proximitats de la font Salada. Aquesta via d'accés comptava amb més de 300 escalons obrats l'any 1924 per millorar el pas". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002). / "Apareix identificat al Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana com a "Pas de sa Calobra al Torrent de Pareis" i classificat com a camí de ferradura i tirany en mal estat". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: 39.85198, 2.80466 Al terme d'Escorca, situat entre el port de sa Calobra i el torrent de Pareis.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Carritxar, pas des
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Carritxera, pas de sa; (Escorca)
Descripció: Fàcil, amb alguna petita grimpada, tot i que el terreny és de mala petja.
Addenda: «la continuació no seria possible si no existís aquest altre pas sense nom, o diguem-li 'de sa Carritxera'—». (Rutes Amagades de Mallorca, núm. 75).
Localització: 39.83007, 2.77912 Al terme d'Escorca, al coster esquerra del torrent de s'Al·lot Mort.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cases, pas de ses; (Mossa, Escorca)
Descripció: Fàcil, és un antic camí que va penjat al coster.
Addenda: El camí que va de les cases de Mossa (pas de ses Cases) al coll des Ases és una via espectacular que desafia l'abisme, en discórrer a gran altura, salvant un important desnivell i presumint d'atrevits murs de contenció. Segons la magnífica web ►toponimiamallorca.net aquest camí fou aixecat al segle XIX, degut al bloqueig que havia imposat el propietari de sa Plana a la via tradicional pel coster de migjorn, per enllaçar Mossa i Cosconar. / "Ajudat de marges espectaculars, aquest itinerari segueix el recingle del pas de ses Cases. Baix del morro de ses Coves (896 m) supera una timba esfereïdora i davalla ràpidament cap a la possessió de Mossa". (Mallorca vora mar, 2002).
Localització: 39.85643, 2.88331 Al terme d'Escorca, situat entre les cases de Mossa i el coll des Ases.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Castellot, pas des; (Bunyola) 
Descripció: Moderat, és una grimpada llarga per una encletxa amb bones preses.
Localització: 39.72705, 2.75255 Al terme de Bunyola, al Castellot, Orient.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cavaller, pas d'en; (Alaró)
Descripció: Fàcil, és un camí.
Addenda: "Es tracta d'una claveguera* que permet passar el bestiar des de ses Puntes a la Casa d'Amunt, prop de s'Homo. Hom desconeix l'origen de l'antropònim". (Es Tossals Verds nom per nom, 1995).
*"Amb aquesta denominació són conegudes les obertures a les parets que poden servir, ja sia per deixar passar l'aigua d'escorrentia, ja per permetre el pas del bestiar, generalment oví, a manera de portells". (Es Tossals Verds..., 1995).
Localització: 39.77097, 2.84029 Possessió des Tossals Verds.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cego, pas des / Ego, pas de s'; (Esporles) 
Descripció: Moderat, és una rampa bastant inclinada i un tant aèria, de dificultat moderada.
Addenda: El pas figura al Catàleg dels Camins del Terme Municipal d'Esporles amb el nom de pas des Cego, i amb el número 24. La fitxa tècnica diu que és d'interès constructiu i que comença al vial de la urbanització des Verger i finalitza a la casa de neu de la Fita del Ram. La tipologia del tram 1 és de ferradura, d'1 metre d'amplada, i el tipus de ferm, terra. El tram 2 és tirany, de 0,5 a 1 metre d'amplada i el tipus de fer, terra. Els topònims més propers són: comellar de sa Font Llarga, mola des Verger i mola de Son Noguera. Construccions properes d'interès: rotlles i barraques de carboners, aljub i casa de neu.
Localització: 39.64743, 2.55939 Al terme d'Esporles, situat al vessant est de la mola de na Ferrana, puig de sa Fita del Ram.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cero, pas del; (Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Cero, pas des; (Marratxí) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Cigala, pas de Son
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Cinc Ulls, pas des, / Sito, pas d'en; (Banyalbufar) 
Descripció: Fàcil, amb una petita grimpada s'arriba a un dels forats i es baixa per l'altra part.
Localització: 39.67425, 2.51813 Al terme de Banyalbufar, a la mola de Planícia.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cingle, pas des; (Artà)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cingle, pas des / Xapeta, pas de sa; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________    
Cingle de n'Amet, pas des; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Cingle de Son Marroig, pas des; (Deià)
Descripció: ● Difícil, pel que diu el seu descobridor, en Tomàs Mut: "hi hem de tornar anar per instal·lar unes cordes fitxes i facilitar el seu transit, netejar-ho una mica de vegetació i mirar si per assolir la canal des poal, es pot fer un poc més a la dreta.
Addenda: "Aquest pas és el resultat d’una topada casual amb un indret que em va semblar factible poder transitar. Jo desconeixia i desconec que allà hi hagués algun pas, i durant la exploració no varem trobar cap senyal ni rastre de que per allà hi hagués passat algú. De totes maneres fa molt mal dir a dia d’avui que encara quedi algun racó verge, molt probablement aquest indret no tenia cap utilitat o va quedar ignorat, degut a que pels voltants hi ha altres alternatives per poder assolir la part alta. Al final el que si és cert ha estat, que varem poder superar aquest cingle utilitzant de manera natural la morfologia del terreny, i que simplement aprofitant els punts febles que la muntanya presenta en aquest indret, aconseguirem arribar a dalt sense utilitzar la ajuda d’elements externs". (Tracaladadepassos🔗). 
Localització: Al terme de Deià, als cingles de Son Marroig que miren a na Foradada.
Enllaç: Tracaladadepassos🔗

Fotos: Tomàs Mut
_____________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cingle d'en Visc, pas des; (Deià)
Descripció: Difícil, segons la informació que dóna el seu descobridor, en Tomàs Mut:
Addenda: "El pas en qüestió es tracta d’una espècie de rampa que de forma descendent i de manera natural et permet anar perdent altura i assolir la part baixa des cingle, suposam que a dia d’avui l’inici del mateix haurà quedat tancat per la reixeta col·locada per la gent de Sóller que ens hi trobarem, tot i que, no crec que sigui molt dificultós poder passar, i a més sirà una fita molt bona per poder reconèixer l’inici del pas". (Tracaladadepassos🔗).
Localització: Al terme de Deià, al cingle d'en Visc.
Enllaç: Tracaladadepassos🔗

Fotos: Tomàs Mut
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Cingle des Pi, pas des; (Escorca) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Cingle Verd, pas des; (puig de sa Font, Escorca) 
Descripció: Fàcil, és una còmoda rampa habilitada amb un tram curt de camí.
Localització: 39.78757, 2.80851 Al terme d'Escorca, al puig de sa Font.
Foto: Extreta del blog Mis días de Montaña
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
 Cingles (de Son Balaguer), pas des; (Esporles-Banyalbufar) 
Descripció: Fàcil, és un camí de carro.

Addenda: "Principi: Can Poma / Final: camí de carro de la Mola de Planícia en el coll entre aquest puig i el de Puntals. Sortint de Can Poma i Can Pastís es troba un tirany que travessant uns camps de conreu abandonats i una garriga, arriba fins a un camí de carro ben conservat que comunica les possessions de Son Vic i Son Balaguer. Més endavant continua per un estret comellar com a camí de ferradura fins a arribar a la part superior de la Mola de Planícia on es troba amb el camí de carro que discorre per dins l'alzinar". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 750 m. A la partió dels termes d'Esporles i Banyalbufar, situat entre can Poma, es Puntals i sa Mola de Planícia.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Ciuronar, pas des; (Calvià) (vegeu pas des Bastó)
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Clapat, pas de sa rota d'en'
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Claus, pas des; (puig de Massanella, Escorca) 
Descripció: Difícil. Segons Antoni Sureda, un primer tram fàcil i dos més bastant complicats (pujant).
Localització: 39.80674, 2.85497 Al terme d'Escorca, al puig de Massanella.
Zona d'exclusió.
Foto: Pedro Florenza
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Coassa, pas d'en / Coassa, pas de sa; (Artà) 
Descripció: Moderat, s'ha de fer alguna grimpada. Molt brut a la part baixa, i problemes de pas per les reixetes que tanquen els xalets.
Addenda: El pas, consisteix en una rosta rampa dominada per carritxeres fins a la meitat del coster, després ve una zona de garriga, intransitable degut a les plantes espinoses, la qual acaba en un pinaró. Una reixeta dels xalets que apareixen a la plana talla el pas. Aquesta rampa era la via més directe que tenien els habitants de la zona dels Camps Vells per pujar a l'ermita. També era la ruta més ràpida pels pescadors que tenien com a port la Cala dels Camps Aquesta rampa era la via més directe que tenien els habitants de la zona dels Camps Vells per pujar a l'ermita. També era la ruta més ràpida pels pescadors que tenien com a port la Cala dels Camps —la qual es veu al fons— per duu a vendre el peix a la vila d'Artà. la qual es veu al fons— per duu a vendre el peix a la vila d'Artà.
Localització: 39.73781, 3.305 Al terme d'Artà, a la coma des Catius, prop de l'ermita de Betlem.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Cocó, pas des; (mola de can Termes, Escorca) 
Descripció: Difícil, terreny molt abrupte i rost.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre la mola de can Palou i sa Coma.
Foto: Andreu Magraner
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Cocó Brut, pas des; (Puigpunyent) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Coconar, pas des; (Valldemossa) 
Descripció: Difícil. Té algun punt dificultós, on s'ha de fer una petita grimpada.
Localització: 39.71908, 2.64086 Al terme de Valldemossa, situat entre la font de na Ropit i es Coconar.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
     
Coll de Miramar (Biniamar), pas des 
Descripció: Fàcil, es un pas molt antic, que figura al mapa de 1594. Segurament es tracta del portell del camí de sa Costera i el camí de na Cavallera.
Localització:
Enllaç:
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Coll de ses Mates, pas des; (Planícia)
Descripció: Fàcil, es tracta del camí vell de Banyalbufar a Estellencs.
Localització: A la partió dels termes de Banyalbufar i Estellencs, al coll on també hi ha la separació de finques.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
     
Coll des Puig des Jou, pas des
Descripció:  Fàcil, s'ha de superar un graó entre penyals.
Localització: A la partió dels termes d'Escorca i Bunyola, situat entre el coll des Jou i el cim del puig.
 Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: G. Seguí
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Colls, pas des / Teret, pas d'en; (Esporles)
Descripció: Difícil, amb un punt exposat. Equipat amb una anella.
Localització: 39.6404, 2.55005 Al terme d'Esporles, al vessant sud del pla de Sobremunt.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Colom, pas d’en; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, és un tirany amb un graó on s'ha de fer una petita grimpada.
Addenda: "Al terme de Valldemossa, situat en el viarany que va des de Son Olesa Gran al port de Valldemossa, entre les coves Negres i sa Marina". (J. Mascaró Pasarius, GEM). Els germans Sastre a l'obra Marines de Tramuntana, també el situen per aquest indret.
Foto: J. Riera

Sector del MGM de J. Mascaró on apareix el pas


Mapa aparegut a l'obra Mallorca vora mar, dels germans Sastre
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Colom II, pas d’en; (Valldemossa)
Descripció: Difícil. Hi ha algun ancoratge.
Addenda: L'anomenam pas d'en Colom II perquè no estam segurs de la seva situació, ja que Josep Mascaró Pasarius l'ubica a un altre indret, diu: "Al terme de Valldemossa, situat en el viarany que va des de Son Olesa Gran al port de Valldemossa, entre les coves Negres i sa Marina". Els germans Sastre a l'obra Marines de Tramuntana, també el situen per l'endret de les Coves Negres.
Localització: 39.71352, 2.58187 Al terme de Valldemossa, a la marina de Son Olesa.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Colomer, pas des / Empelt de Bruixa, pas de s'; (puig des Colomer, Bunyola)
Descripció: Fàcil, es tracta d'una cornisa un tant aèria.
Localització: 39.68388, 2.65869 Al terme de Bunyola, situat als costers del puig des Colomer.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Josep Ferrer
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Colomar, pas de Son; (Calvià)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Coma d'en Buscante, pas de sa; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, és un antic camí empedrat.
Localització: 39.6954, 2.72588 Al terme de Bunyola, situat a la coma d'en Buscante.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Coma, pas de sa; (Tossals Verds)
Descripció: Fàcil, hi ha restes d'un antic camí.
Addenda: "És un braç del camí d'Alaró que comunica s'Olivar Vell amb sa Coma per la part baixa de la Rota de ses Perdius. Aquest tirany, avui emprat només pels caçadors, presenta un petit tram empedrat i escalonat a l'entrada de sa Coma". (Es Tossals Verds nom per nom, 1995).
Localització: 39.76875, 2.81538 Al terme d'Escorca, situat entre es Putxol, el torrent d'Almadrà i sa Coma, a la possessió des Tossals Verds.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: F. Chamorro
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Content, pas d'en; (comuna de Bunyola) 
Descripció: Fàcil, és un senderó que travessa una paret seca.
Localització: 39.69971, 2.71965 Al terme de Bunyola, situat entre es Fraguel i la coma Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Contraban, pas des; (sistema del puig Roig)
Descripció: ○ No tenim referències. Citat a Mallorca altiva.
Localització: 250 m. Sistema del puig Roig.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Corda, pas de sa; (s'Alcadena, Alaró) 
Descripció: Difícil, és una encletxa vertical equipada amb una corda. Es recomana dur-ne una.
Addenda: "Les roques de s'Alcadena estan separades al mig pel pas de sa Corda, sota el qual s'estén avall un llarg codolar". (Les Balears, [1884] 2002). Mascaró Pasarius diu: "Accidente geogràfic del terme d'Alaró, situat entre s'Olivaret i el penyal Decantat".
Localització: 39.73328, 2.81641 Al terme d'Alaró, situat entre el cim del puig de s'Alcadena i el penyal Decantat.
Zona d'exclusió.
Foto: Trotatramuntana
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Cordellina, pas de na; (Sóller) 
Descripció: Un poc difícil i vertiginós.
Addenda: "Vorejant la roca ens situam d'immediat en un coval foradat per l'erosió: és conegut com na Cordellina. Es Pujador o pas de na Cordellina és un tirany de cabra penjat dels penya-segats marins, el qual uneix la balma foradada amb la mar". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: Al terme de Sóller, situat entre el torrent de na Mora, el coll de na Ferrera i el pas de s'Heura.
Zona d'exclusió.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Corral, pas des / Corral d'en Figuera, pas des; (Escorca) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
 Cosconar, pas des; (puig Roig, Escorca) 
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Cossis, pas des / Cossi, pas des
Descripció: Fàcil, amb fort desnivell. Forma part de la ruta GR-221.
Localització: 39.64365, 2.46801 Al terme d'Estellencs, situat entre el penyal des Morro i el torrent des Gorgs.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Costitxa, pas de na; (Puigpunyent) 
Descripció: Fàcil, es tracta d'un marge escalonat per a facilitar el pas.
Localització: 39.6291, 2.50326 Al terme de Puigpunyent, entre el comellar de ses Someres i el cim de la mola de na Costitxa.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Cotxo, pas des; (Planícia, Banyalbufar) 
Descripció: Fàcil, es tracta d'una rosseguera. Antiga ruta de carros de carboners.
Addenda: El pas des Cotxo no és un punt en concret, sinó tota la davallada; un estret comellar o rosseguera, poc conegut i sense fitar. Vibot diu del pas des Cotxo: «Dit així per ser emprada tota aquesta rosseguera per baixar els carros plens de carbó (per tal d'evitar tot el camí de tornada). Els informadors ho recorden com un dels fets més agosarats i perillosos mai no vistos per aquestes terres». (Sa Mola de Planícia. El vessant nord-oest, 1999).
Localització: 39.66213, 2.51181 Al terme de Banyalbufar, situat entre els puntals de Planícia i la coma Gran.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cova Major, pas de sa / Bastida, pas de sa; (puig de sa Bastida, Alaró)
Descripció: Un poc difícil, estava equipat amb una rústica i vella escala i una corda. Seria de gran ajuda una corda fixa. Superat aquest pas, haurem d'afrontar el pas de s'Alzineta.
Addenda: Al costat de la cova Major hi ha restes d'una rústica escala de fusta i una corda que situen el pas que cita Cosme Aguiló (2002), diu: «L'altiplà només és accessible amb certa facilitat pel cantó de la vila. Una via, gairebé d'escalada, també permet abordar-lo, però amb considerables dificultats des de la part nord-est, vers les proximitats de sa Cova Major [..., afegeix] Els murs acaben de sobte en arribar a la zona on comencen els espadats, que els fan innecessaris. Sols en reapareix un petit fragment que tanca el dificultós pas que hi ha vers sa Cova Major. Tot fa la impressió d'una espècie de fortalesa temporal, però ben projectada».
Localització: 39.71391, 2.77543 Al terme d'Alaró, a la paret nord del puig de sa Bastida, devora la cova Major.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera

Foto: Biel Miró
Foto: Biel Miró
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 Cova Morella, passet de la; (Pollença) 
Descripció: Fàcil, discorre pels cingles de Sant Francesc.
Localització: 39.84536, 2.98815 Al terme de Pollença, situat entre la font de l'Alzinar i la cova Morella. 
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Cova, pas de sa; (Valldemossa)
Descripció: Moderat, no és gaire difícil, s'ha de fer alguna petita grimpada, i alguna passa un poc exposada.
Localització: 39.72023, 2.64319 Al terme de Valldemossa, situat entre el camí de sa coma des Cairats, el pas des Cocons i el puig des Boixos.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Coves, pas de can; (Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Coves Blanques, pas de; (la Moleta, Pollença)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Creu, pas de sa; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, és quan el camí des racó Perdut passa per una bretxa oberta a la roca.
Localització: 39.72718, 2.65158 Al terme de Valldemossa, situant entre el comellar des Cairats i el camí del pla des Aritges.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Creu, pas de sa / Creus, pas de ses; (s'Albufera) 
Descripció: Fàcil.
Addenda: "El Pas de les Creus, topònim recollit en aquest i en successius mapes, fins al de l’Enginyer Antonio López, és segons Tomás de Rifá com un embut pel qual passen totes les aigües que provenen dels dos torrents i que en època de plenes fa que aquestes es desbordin... Entre les solucions que planteja i proposa hi ha la neteja de la vegetació que obstrueix el pas de les aigües “convendria tanto para la salud publica, como para la mejora de los terrenos de que se trata, limpiar y hacer una tala de cañas y demas plantas ensanchando de este modo el Canal en el Pas de les Creus”. (Cronica de s'Albufera🔗).
Localització:
Enllaç:
Sector del plànol de s'Albufera on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Creu, passet de la; (Pollença)
Descripció: Fàcil, és un senderó que discorre pel costat esquerra del torrent.
Localització: 39.83371, 2.96804 Al terme de Pollença, situant entre el Mal torrent de Massana i les Derrocasses.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Creus, pas de Son; (comuna de Bunyola)
Descripció:  Moderat, s'ha de fer alguna petita grimpada i superar una paret al punt final. És una pas molt antic. Apareix al mapa de 1594.
Localització: 39.7124, 2.71993 Al terme de Bunyola, situat entre els penyals d'Honor i el corral de ses Cabres.
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
D

Damunt, pas
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Diable, pas del; (puig Tomir) 
Descripció: Moderat, no és gaire difícil, però té alguns trams aeris.
Localització: 39.84838, 2.93364 / 700-750 m. Accident geogràfic del terme d'Escorca, situat entre el cingle Verd i la casa de la Neu del puig de Ca de Míner. (GEM).
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Diable, pas des; (Selva)
Descripció: ○ No tenim referències.
Addenda: "El pas des Diable és a la serra d'en Bisquerra. Sembla situat a prop de la partió de terme​​, a la part superior de la Coma de ses Vaques, al comellar de ses Canyes Febles (o Ferles), més al nord del putxet​​ des Aladerns (que vull suposar que és la cota 557 del Alpina)". (Llorenç Soler).​
Localització: Al terme de Selva, a la serra del pas d'en Bisquerra.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Diàbolo, pas des; (puig Tomir)
Descripció:  Difícil, pel que veim a l'article d'Encinas, i es fa necessari l'ajuda d'una corda.
Localització: Al terme de Pollença, situat al puig Tomir.
Enllaç: Web de J.A. Encinas🔗
Ortofoto amb indicacions de José A. Encinas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
E

Encletxa, pas de s' / Vaca, pas de sa; (Escorca)
Descripció: Fàcil, trobarem alguna passa aèria.
Localització: 39.77179, 2.76222 Al terme d'Escorca, situat entre el portell de sa Costa i el coll de Lofra.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Encletxa, pas de s'; (Galatzó)
Descripció: Bastant difícil, és una rampa molt inclinada i aèria, on s'ha de grimpar.
Localització: 39.63416, 2.48771
Foto: Trotatramuntana
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Engegada, pas de s'; (Fita del Ram, Esporles)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Addenda: El camí o pas de s’Engegada figura al Catàleg dels Camins del Terme Municipal d’Esporles amb el número 27, com a pas de s'Engegada. S’inicia a la pista des Verger i s’acaba al camí dit pas de s'Ego. La seva tipologia és de ferradura i tirany, d’1 a 1,6 metres d’amplada. Elements constructius: escalons, marges i paretons. El pas està inclòs a l'apartat: Relació dels Camins amb Interès Constructiu.
Localització: 39.64475, 2.55719 Al terme d'Esporles, situat entre sa Mola de Sobremunt i el penyal d'en Terretes.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Enquetja, pas de s'; (Banyalbufar)
Descripció: Moderat, però pot resultar dificultós per algunes persones, s'ha de fer alguna grimpada.
Addenda: "És el pas més meridional de tota la serralada i condueix al mateix cim des Puntals. Per això era el pas més utilitzat si es venia des de Son Fortuny o de Puigpunyent pel Coll d'Estellencs. Es tracta d'un accés molt rost i sense cap possibilitat de passar amb una bístia". (Vibot, 1999).
Localització: 39.65475, 2.50746 Al terme de Banyalbufar, al vessant més a l'oest dels Puntals.
Foto: Joaquín
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Enrunat, pas; (moleta de Binifaldó)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Ermitans, pas des; (Valldemossa)
Descripció: Difícil, equipat amb una vella corda i una cadena (Hem sentit a dir que l'han desequipat).
Localització: 39.72975, 2.61568 Al terme de Valldemossa, al coster nord de la Talaia Vella.
 Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Escala de Joan Cerdà, pas de l'; (es Fumat, Pollença)
Descripció: Difícil, exposat i vertiginós. Té escalons romputs i no té arrambador.
Addenda: No fa massa es va parlar de restaurar-la, puix degut al seu estat és perillós el seu trànsit. Fou construïda (1949-50) per a comunicar les quadrilles que treballaven a una part i a l’altre del túnel quan es perforava (1951).
Localització: 39.56971, 3.10687 Al terme de Pollença, al puig el Fumat.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Francisca Martorell
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Escaleta, pas de s'; (Alaró)
Descripció: Fàcil, es tracta d'uns escalons per salvar el torrent.
Addenda: "Comunica Alaró i Orient per ses Artigues, s'Estret i s'Escaleta. Asfaltar fins a ses Artigues, el camí de carro continua fins a s'Estret. Als voltants d'aquest camí apareixen restes d'empedrat dins el torrent, i mes endavant, abans d'acabar el camí de carro es troba una desviació empedrada que condueix al Pas de s'Escaleta. A l'altra vessant hi trobam un camí de carboners que ens portarà a la carretera d'Orient bastant a prop d'aquest llogaret. Tot l’empedrat del recorregut es troba en deficient estat de
conservació i es poden destacar els ponts del camí de carro i la síquia que trobam a l'arribada a Orient". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 39.72909, 2.77335 / 500 m. A la partió dels termes d'Alaró i Bunyola, al camí vell d'Alaró a Orient.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Escaleta, pas de s'; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Addenda: "Principi: Urbanització de Son Olesa / Final: Costers pròxims a la Marina de Valldemossa. Comença a un dels vials de la urbanització de Son Olesa i per dins el bosc comença la davallada per un traçat relativament ben marcat. L'itinerari descriu continues voltes en direcció al Port de Valldemossa fins que arriba a un gran cingle on es troben les restes d'una petita construcció, i allà el camí ja desapareix completament". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 39.70978, 2.58177 Al terme de Valldemossa, a la marina de Son Olesa.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Escalons, pas des / Escaló, pas de s'; (puig Roig, Escorca)
Descripció: Difícil, bastant vertical, té algun tram aeri.
Localització: 39.86091, 2.87648 Al terme d'Escorca, situat al coster nord del puig Roig
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Esclop, pas de s'
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Escorca, pas d'; (Escorca)
Descripció: Moderat. No és molt difícil, és una llarga rosseguera molt inclinada.
Localització: 39.81891, 2.84478 Al terme d'Escorca, situat entre es Frontó i el pas de Son Nebot.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Estaca, pas de s'; (Alaró)
Descripció: Fàcil, és un antic camí que amb revolts salva un desnivell.
Localització: Al terme d'Alaró, situat entre s'Estret i es Verger. 
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Estaca, pas de s'; (Escorca)
Descripció: Fàcil, el pas en si, tot i que el territori és molt abrupte.
Localització: 39.8266, 2.79171 / 550 m. Al terme d'Escorca, situat en el torrent des Gorg des Diners, entre la coma de Bini, es Clots Carbons i el torrent de s'Al·lot Mort.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Estalella, pas de s'; (Llucmajor)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Estaló, pas de l'; (torrent Fondo, Pollença)
Descripció: Difícil, és una grimpada que té algun punt delicat.
Localització: 39.90645, 3.01498 Al terme de Pollença, al torrent Fondo de can Vela.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Estaló, pas de l'; (Formentor, Pollença)
Descripció: ♦ Molt difícil, és una canal molt inclinada, vertiginosa i perillosa.
Addenda: Segons informacions de Joan Campomar, aquest pas va a una pesquera d'oblades, i també a la Cuina du Moro. "Ràpidament ens hem situat en un nou collet llarguer, on situam el pas de l'Estaló. Aquest pas, vertiginós i perillós en el seu inici, té la virtut de ser probablement l'únic accés per terra al Galerot, l'enfront que s'atansa cap a l'illot del Colomer". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 39.56453, 3.08020 Al terme de Pollença, situat entre el pas d'en Sitges, el cocó Subauma i el puig de na Ferrandell.
Zona d'exclusió.
Foto: J. Riera

Sector del mapa IGN on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Estaló, pas de s'; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, és una bretxa oberta al penyal per passar el camí.
Addenda: A la roca de la dreta (anant cap a Orient) s'entreveu la data gravada de 1905 i a l'esquerra, trobarem un pedrís per seure i gaudir de la vista de la vall d'Orient. Aquesta data segurament és de quan es va obrir amb barrobins el camí carreter.
Localització: 39.72726, 2.75671 / 572 m. Al terme de Bunyola, situat entre el coster des Garrovers, la mola de Lluc i la talaia de cals Reis.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Estaló, pas de s'; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Estaló, pas de s'; (Sóller)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Estepareta, pas de sa / Ponsa, pas d'en; (Andratx)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Localització: 39.62827, 2.43854 / 680 m. Al terme d'Andratx, per ses Alquerioles.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: E. Alonso
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Eugènia, pas de na; (Mola de Son Ferrandell) 
Descripció: ♦ Molt difícil, és una cornisa molt exposada i vertiginosa.
Localització: 39.69451, 2.58819 Al terme de Valldemossa, a l'esperó de Son Ferrandell.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: A. Sureda (Socay)

Foto: Pepe FZ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

F

Falcó, pas des; (Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, aeri i exposat, equipat amb un cable. (Fotos: TrotaTramuntana).
Localització: 39.73865, 2.65336 Al terme de Deià, 
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: TrotaTramuntana
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
 Falconera, pas de sa; (Muleta, Sóller)
Descripció: Delicat.
Addenda: "El pas, un estret recingle entre un paretó i un balç de més de 150 metres sobre la mar, no és excessivament perillós si és té bona cura d'on posam els peus". (Mallorca vora mar. Marines de Tramuntana, 2002).
Zona d'exclusió.
Foto: Raconers
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 Falgueres, pas de ses; (Sistema puig Tomir, Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Fals, pas; (Alcúdia)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Fauç, pas de sa; (Puig Tomir, Escorca)
Descripció:  Moderat.
Localització: Al terme d'Escorca, situat al vessant nord del puig Tomir.
Enllaç:
Foto: A. Sureda (Socay)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Ferros, pas des; (Mola de s'Esclop)
Descripció: Difícil, diversos trams on s'ha de grimpar, equipat amb piquetes de ferro l'últim tram.
Localització: 39.63349, 2.44369
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: A. Sureda (Socay)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Ferros, pas des; (Esporles)
Descripció: ○ No tenim referències. Potser que es tracti del pas d'en Gotleu i faci referència al seu equipament, escales, cables i pedal.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
     
Fesa, pas de sa; (Bunyola)
Descripció: Fàcil, equipat amb un rústic botador de fusta.
Localització: 39.70741, 2.67276 / 534 m. Al terme de Bunyola, situat entre la font d'Infern, Girona, la possessió de sa Muntanya i el puig de sa Plana.
Enllaç: Viaranys🔗
Foto: Josep Ferrer
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Fesa de Son Bauçà, pas de sa; (Valldemossa)
Descripció: Fàcil, però s'ha de superar un terreny  amb bastant pendent. (Darrerament [2017] han col·locat una reixeta que impedeix sortir del GR cap a Son Bauçà).
Localització: 39.70149, 2.60513 Al terme de Valldemossa, al vessant nord del puig de sa comuna de Valldemossa.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 Figuera Borda, pas de sa; (Bec de Ferrutx, Artà)
Descripció: Moderat. Terreny de mala petja, però no és gaire complicat. Es tracta d'una torrentera.
Localització: Al terme d'Artà, al sud del bec de Ferrutx (pendent de confirmació).
Foto: J. Riera

Sector del mapa Alpina on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Figuerota, pas de sa; (Esporles)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
    
Fil, pas de can; (Bunyola)
Descripció: Difícil, s'ha de salvar una graó bastant vertical amb poques preses, es fa necessari l'us d'una corda. Equipat amb una anella a la part de dalt.
Localització: Al terme de Bunyola, al comellar d'en Cupí, entre el penyal de can Fil i el puig de sa Figuera, a sa Comuna.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera

Foto: Joaquín

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Fil, pas des / Bel, pas de na; (Puig de Massanella)
Descripció: Moderat, és una encletxa on s'ha de fer alguna grimpada.
Localització: 39.8048, 2.86795 Al terme d'Escorca, al vessant nord-est del puig de Massanella.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Font de la Parra, pas de la
Descripció: ○ No tenim referències. És un pas molt antic. Figura al mapa de 1594, amb el núm. 9 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre"
Localització:
Enllaç: 
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  Foradí, pas des; (Puntals)
Descripció: Moderat, no és complicat passar en baixada, però és molt estret i s'ha de baixar un graó. La dificultat la trobarem si el volem pujar.
Localització: A la partió dels termes entre Banyalbufar i Puigpunyent, situat entre el pas de sa Rata i el pas de sa Biga de Planícia.
Enllaç:

Fotos: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Foradada, pas de sa; (Cúber, Escorca)
Descripció: Fàcil. És un pas molt antic. Apareix al mapa de 1594, amb el núm 10 del "Fuerte 2 Cuber, Almaluig, Binimorach y Lofre". Va ser destruït per obrir pas al nou camí.
Addenda: Abans, el camí passava per una penya foradada. L'Arxiduc ho explica així (1884): «[...] hi ha un pas estret, sa Foradada, anomenada així per una roca que té un forat a través del qual un camí condueix a Coma-sema, a la vall d'Orient. Després segueix la muntanya de Cúber, de doble cim, i un sever con rocós en direcció a Almallutx». (Les Balears, 2002).
Localització: 39.77766, 2.79315 Al terme d'Escorca, entre el pas de sa Romana, la font des Voltor, es Frare i el barranc d'Almadrà. No podem assegurar que es trobàs en aquest punt exacte.
Mapa d'Antoni Verger de 1594 on apareix el pas

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Forat, pas del; (Cingles d'Ariant, Pollença)
Descripció: Difícil. Segons el grup Doblevuit "...es tracta de passar per enmig i sota grans blocs de pedra".
Localització: Al terme de Pollença, als cingles d'Ariant.
Zona d'exclusió.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Forat, pas des; (Morro d'en Pelut, Escorca)
Descripció: Difícil, és un tant exposat.
Localització: 39.81309, 2.79122 Al terme d'Escorca, a la vessant nord del puig Major.
Foto: TrotaTramuntana
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Forat, pas des; (Morro des Forat, Tuent, Escorca)
Descripció: ♦ Molt difícil, fou equipat amb piquetes de ferro. Antiga via de contrabandistes. (Fotos: Bergant, Raconers).
Localització: 39.84119, 2.76623 Al terme d'Escorca, al morro des Forat.
Foto: Grup Raconers
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Forat, pas des; (Puig de Massanella, Escorca)
Descripció: Difícil.
Localització: 39.80684, 2.85622 Al terme d'Escorca, a la vessant nord del puig de Massanella.
Zona d'exclusió.
Foto: Grup Doblevuit
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Forat de Son Balaguer, pas des; (serra des Puntals, Puigpunyent)
Descripció:  Fàcil, es tracta de passar per davall d'una gran roca que quedà recolçada damunt dues i formà un pont.
Localització: Al terme de Puigpunyent, a la serra des Puntals, entre el comellar d'Estellencs i la font de ses Cases.
Enllaç:
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Fraguel, pas des; (Comuna de Bunyola)
Descripció: Moderat, no és complicat, però no deixa de ser una via ferrada. Equipat amb grapes d'acer inoxidable.
Localització: 39.69936, 2.71956 Al terme de Bunyola, situat entre la paret d'escalada (es Fraguel) i el pas d'en Content.
Foto: J. Riera
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Franco, pas d'en; (Sa Pobla)
Descripció: Fàcil, es tracte d'un pont per passar cap al canal Loco.
Addenda: "...des Pas d’en Franco per avall, damunt es malecó de sa Siurana, allà hi va passar sa pala per fer es camí net enmig, però perquè hi passaven es bous pen mig de ses canyes, i si t’hi fitxes veuràs com fa dues partions i enmig no n’hi ha de canyes". (Crònica de s'Albufera🔗).
Localització: Al terme de sa Pobla, a la punta des Vent.
Enllaç:
Ortofoto on apareix senyalat el pas

Sector del plànol de s'Albufera on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Frare, pas des; (Andratx)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Frare, pas des; (Llucmajor)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Frare, pas des; (Porreres)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Frare, pas du; (Pollença)
Descripció: Moderat, és bastant vertical però escalonat, s'ha de grimpar i donar alguna passa dificultosa.
Localització: 39.84998, 2.97293 Al terme de Pollença, situat entre els Rafals, el pas de sa Moleta i Lassarell.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Fussimany, pas de can; (Can Fussimany, Deià)
Descripció: Difícil.
Addenda: Un dels usos que es donava als passos és el que exposa Salamanca: «L'escarpada vessant nord de la carena que uneix Sa Galera amb el Puig Caragoler [Caragolí] és plena a vessar de passos de tota casta i finalitat. D'entre tots, cal esmentar el Pas de Can Fussimany, que duu el nom de la possessió dins de la qual s'ubica. Sembla ser que per aquest pas es davallaven redolant els feixos de càrritx des de la muntanya».
Localització: 39.74484, 2.66217
Enllaç: Wikiloc🔗

Fotos: Grup Doblevuit
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
G

Galerí, pas d'en; (Andratx)
Descripció:  Moderat.
Addenda: "Anirem vorejant el muradal de l'esquerra, sense fites i en fort pendent. Si ens hi fixam be, trobarem restes de caminet i escalons, i haurem de progressar, per damunt plaques de roca, amb bona adherència. En 12 minuts i desprès de fer una travessia de dreta a esquerra, per una estret cinglet, arribarem dalt de la carena. Hem pujat el Pas d'en Galeri". (Pep Torrens).
Localització: Al terme d'Andratx, al puig de Garrafa.
Enllaç: Senderismo de Socay🔗
Foto: Toni Sureda
__________________________________________________________________________________________________________________________________


Gall, pas des; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gallard, pas de Son / Tres Pedretes, pas de ses; (Deià)
Descripció: ♦ Molt difícil, és un pas llarg exposat i vertiginós, equipat amb una vella cinta.
Addenda: "El pas de Son Gallard, també conegut com el pas de ses Tres Pedretes, ho varen obrir per primera vegada Tomeu Bonet i Joan Ensenyat, el 4 de setembre de 1996, amb la certesa que, en aquells moments, feia molt de temps que ningú ho transitava. La idea de recórrer aquests penya-segats va sorgir la setmana anterior quan Joan s’havia fixat, des del refugi de s’Arxiduc, en un cingle amb alzines que semblava trencar la inaccessibilitat dels penya-segats. Una vegada arribats a aquesta zona es varen trobar amb una agradable sorpresa quan veren restes de graons tallats a la roca. El nom de ses Tres Pedretes, és degut que el primer senyal que havia de l’antic pas era un caramullet format per tres pedres, i també per la gran impressió que els va causar el pas (Arribar a «ses tres pedretes» té el significat d’arribar a una situació delicada i extremadament perillosa). Cas que el pas tingués anteriorment una altra denominació, molt probablement seria pas de Son Gallard a causa de la seva situació a SE de l’Estret de Son Gallard i les cases de la possessió a baix, a l'endret". (Grup Doblevuit).
Localització: 39.73217, 2.63042 Al terme de Deià, situat entre s'estret de Son Gallard i els cingles de Son Rul·lan.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ganxo, pas des; (sa Bombarda, Valldemossa)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un marge de pedra seca amb una escala integrada.
Addenda: Encara que Benigne Palos no el nomena en cap moment com a pas, sinó que diu es Ganxo, és evident que el motiu de la construcció del marge i l'escala per a superar-lo és la de facilitar el pas per una zona de penyals bastant verticals.
Localització: 39.69075, 2.62831 Al terme de Valldemossa, situat entre el jaciment de Son Matge, el puig des Boixos i sa Bombarda.
Foto: Dolors
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Garballons, pas des; (Andratx)
Descripció: Difícil, sobretot pel desnivell i el terreny molt descompost. Segons Arnau, i la foto que ens envià, hi ha restes d'un camí.
Addenda: Pren el nom de les plantes (bargalló, margalló o garballó) que hi ha per allà en abundància. "Planta palmàcia: Chamaerops humilis L. Es una palmera que es pot fer d'un a dos metres d'altària, però sol tenir el tronc davall terra; té el tronc revestit de protuberàncies triangulars; les fulles (palmes) en forma de ventall, amb pecíols agullonats; les flors grogues, en panolla ramosa; el fruit és verd-vermellós". (DCVB). 
Localització: Al terme d'Andratx, situat entre el coll de ses Fites i el puig de ses Fel·les. 
Enllaç: Tresques per Tramuntana🔗 / A l'ombra del voltor🔗
Foto: Arnau Bisquerra
Foto: Peptoni Pardo

__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Garballons, pas dels; (Bóquer, Pollença)
Descripció: Fàcil, amb bastant de rost i brut de vegetació al primer tram, la part de dalt amb grava.
Addenda: Pren el nom de les plantes (bargalló, margalló o garballó) que hi ha per allà en abundància. "Planta palmàcia: Chamaerops humilis L. Es una palmera que es pot fer d'un a dos metres d'altària, però sol tenir el tronc davall terra; té el tronc revestit de protuberàncies triangulars; les fulles (palmes) en forma de ventall, amb pecíols agullonats; les flors grogues, en panolla ramosa; el fruit és verd-vermellós". (DCVB).
Localització: 39.91787, 3.08502 Al terme de Pollença, situat entre les cases de Bóquer, la vall de Bóquer i el penyal Roig.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
Foto: F. Chamorro

__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Garrover, pas des; (Puig de Son Vila, Sa Pobla)
Descripció:  Fàcil, es tracta d'un pas poc definit si és el que férem nosaltres.
Addenda: Pren el nom de l'arbre garrofer o garrover, " de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L., que es fa de 5 a 10 m. d'alçada, té les fulles imparipinnades, verdes brillants per damunt i glaucescents per sota, les flors polígamo-dioiques verdoses, molt petites, nombroses, en raïms oblongs, axil·lars amb calze vermellós, i el seu llegum és la garrofa, carnoso-coriaci, de 10 a 25 cm. de llarg per 2 o 3 cm. d'ample, indehiscent amb embans pulposos entre les llavors que són ovoido-compreses; es troba conreat i subespontani a totes les regions catalanes properes a la costa i sobretot a València i les Balears". (DCVB).
Localització: Al terme de sa Pobla, situat al vessant oest del puig de Son Vila.
Enllaç:
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Garrover, pas del; (La Malè, Pollença)
Descripció: Fàcil, connecta amb un antic camí de ferradura.
Addenda: "Forma part de la serra de Tramuntana. Es troba entre l'avenc des Llorer, el puig de can Massot, el pou de la Malè i el pla de les Vergues. Fa partió entre els termes d'Escorca i Pollença". (GEM). Pren el nom de l'arbre garrofer o garrover, "de la família de les cesalpínies, espècie Ceratonia siliqua L., que es fa de 5 a 10 m. d'alçada, té les fulles imparipinnades, verdes brillants per damunt i glaucescents per sota, les flors polígamo-dioiques verdoses, molt petites, nombroses, en raïms oblongs, axil·lars amb calze vermellós, i el seu llegum és la garrofa, carnoso-coriaci, de 10 a 25 cm. de llarg per 2 o 3 cm. d'ample, indehiscent amb embans pulposos entre les llavors que són ovoido-compreses; es troba conreat i subespontani a totes les regions catalanes properes a la costa i sobretot a València i les Balears". (DCVB).
Localització: 39.88572, 2.93044 / 396 m. Al terme de Pollença, situat entre la coma de la Malè i Mortitx.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Gat, pas des; (Son Marroig, Deià)
Descripció: Fàcil, senderó amb un bon desnivell. (Darrerament tancat amb una reixeta vigilada).
Localització: 39.75325, 2.62883 Indret de la costa del terme de Deià, situat entre sa Foradada i la punta de Deià.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Gat, pas des; (Puigpunyent)
Descripció: Moderat. La dificultat radica amb la descomposició del camí.
Addenda: "Sa Campaneta. Pas alternatiu per a l'accés a Superna des de Son Fortesa. Travessa sortosament tota la franja apenyalada a través d'un freu a la paret. A l'interior hi ha una mica de caminet amb ressalts, en dolent estat de conservació. Amb el determinant 'Gat', aquest topònim entra a formar part d'una llista molt restringida amb aquest mot en desús dins l'àmbit illenc i que acompanyat del genèric 'pas' fa sempre referència a una via, si no complicada (cas del que hi ha a la marina de Llucmajor), sí de caire alternatiu". (Vibot i Hernández, 2001).
Localització: 39.64881, 2.52403 Al terme de Puigpunyent, entre Son Fortesa, es Grau, la possessió de sa Cova i el puig de na Fàtima.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Gat, pas des; (Sa Llapassa, Llucmajor)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gat, pas des; (Entre can Costa i Son Mas, Valldemossa)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Gats, pas des; (Bini Gran, Escorca)
Descripció: No tenim referències. Apareix al mapa IGN.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre Bini Gran, sa com Estreta i el camí des Cingles.
Enllaç:
Sector del mapa IGN on apareix el pas
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gata, pas de sa; (Andratx)
Descripció: Fàcil, antic camí cap al puig de ses Basses.
Addenda: Segons els germans Sastre: "El camí trepitja dues sitges, restes de la gran activitat carbonera realitzada a la contrada [...] En pocs minuts en trobam dues més, de sitges, vora una desviació a l'esquerra que va a la part més baixa del comellar des Forn". (Mallorca vora mar: Marines de Tramuntana, 2002).
Localització: 39.59919, 2.36963 390 m. Al terme d'Andratx, entre el coll de ses Ànimes, la Trapa i el morro de sa Rajada.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Geneta, pas de sa; (Puig de Randa, Algaida) 
Descripció: Difícil, hi ha alguns trams vertiginosos i en altres, perill de despreniments. (Rètols de prohibició de pas, en un sentit i l'altre).
Localització: 39.52418, 2.93238 Al terme d'Algaida, situat al vessant sud-oest del puig de Randa, entre el Debaixador de Son Grau i el Debaixador des Matar d'Albenya.
Foto: Pep Torrens
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gil, pas d'en; (Artà)
Descripció: Difícil, ja que té alguna passa exposada. És una grimpada pel jaç del torrent.
Localització: 39.72771, 3.29285 Al terme d'Artà, situat entre la bassa de s'Oli, el puig d'en Torres, el cocó des Serró i el puig d'en Xoroi.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: Arnau Bisquerra
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Ginebrissa, pas de sa; (Solleric, Escorca)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura.
Addenda: «En una còpia d'una curiosa carta, datada aproximadament a finals del segle XVIII o principis del XIX, es reprodueixen les partions de la possessió [Coma-sema] amb Solleric: "Molt Señor, después de saludar-lo li fas sabidor en respecta a la partió. Ja està feta, comensant en lo cap de la paret, seguint per damunt la escane per las dues creus que trobaren vellas, tirant just dins el comellar del Pi, junt an el Barranch està pontet junt an el torrent, y después comensant a la part del puig d'Amós, just per la vorara del Cornadí de Coma-sema muntant tot, fins la part de la font, just al (...) posarem molt més amunt volte de (...) per el pas de la Janebrissa, just a la font del Pi, en tot esto se han fetas 22 creus de un cap fins en lo altres tot molt ben ajustat"». (Arm Peretó-Vidal, 5) (Les Possessions de Mallorca II, Vibot, 2007).
Localització: 39.76957, 2.80726 A la partió dels termes d'Alaró i Escorca, situat entre la font des Pi i el pas des Caçadors.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gironella, pas d'en; (Sistema de Ternelles, Pollença) 
Descripció: ○ No tenim referències. Citat a Mallorca altiva.
Localització: 632 m. Sistema de Ternelles.
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gorg Blau, pas des / Massanella, estret de; (Escorca)
Descripció: Es tracta de l'antic pas destruït per la construcció de la presa de l'embassament del Gorg Blau (1969-70).
Addenda: H. A. Pagenstecher, publicà el 1867 "Las islas Baleares. Reseña de un viaje", on diu: "El torrente y el camino siguen juntos por el valle, que estrechándose repentinamente, presenta un muro de peñascos cortados á pico, dejando entre sus paredes verticales, un angosto y oscuro desfiladero para el paso de una á dos personas de frente; y que toma el nombre de Gorg Blau". El pare Munar, al seu llibre Breve historia del santuario y colegio de Ntra. Señora de Lluc (1987), diu: «El Gorg Blau, por donde antes pasaba el torrent de Almallutx, remansando sus aguas en un pequeño lago, era una de las gargantas naturales más pintorescas de España».
Localització: 39.8117, 2.82473 578 m. Al terme d'Escorca, situat entre la vall d'Almallutx i Turixant de Baix.
Targeta postal Hauser y Menet (1890-1892)

Targeta postal Hauser y Menet (1910)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gorg des Bec d'Oca, pas des
Descripció: Moderat. No és molt difícil, però llenegadís per la inclinació de la roca. S'han d'extremar les precaucions en banyat, puix la caiguda és a l'aigua del gorg.
Localització: 39.53453, 2.54904 Al terme d'Escorca, situat al torrent de Mortitx, entre es rafal d'Ariant, sa coma de ses Truges i es gorg Llarg.
Rutes Amagades de Mallorca

Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gotleu, pas d'en / Ullastre, pas de s' / Ferros, pas des / Delta, pas; (Esporles)
Descripció: Difícil, és un pas de caçadors equipat amb cables i escales metàl·liques. (Les escales no estan molt ben fixades).
Addenda: Coneixíem aquest pas de caçadors pel nom de pas de s'Ullastre, fins que un dia (16-3-2014) trobàrem un rètol que deia: "Aquest pas era conegut a Esporles entre els caçadors com a 'Pas d'en Gotleu'. Això es deu a que n'Arnau Matas de malnom 'Arnau Gotleu' va ser el que va fer i col·locar els trams d'escala, peu de suport i cablejat d'acer a finals dels anys 70. El motiu no fou altre que facilitar l'accés als colls de caça de tords a dalt de la mola, ja que fou un gran aficionat a la caça en general i molt en particular a la caça de tords en filats. Tenia més de 75 anys quan va deixar d'utilitzar aquest pas".
Localització: 39.64846, 2.56143 Al terme d'Esporles, situat entre el pas d'en Terreta i el pas des Cego.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gran, pas; (Andratx)
Descripció: Fàcil, antic camí de ferradura.
Addenda: "Principi: Coma des Cellers / Final: Ses Alquerioles. S'inicia al final del Camí de sa Coma des Cellers on trobam una rota amb una era. Després s'enfila pel penyal (Pas Gran) i continua per la carena fins a les cases de ses Alquerioles. Majoritàriament  es tracta d'un tirany de molt difícil seguiment, envaït per la vegetació". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993).
Localització: 39.62025, 2.42663 / 564 m.
Foto: Extreta del blog Mis días de Montaña
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gran, pas; (Escorca)
Descripció: ○ No tenim referències.
Localització:
Enllaç:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Granja, pas de sa; (Fita des Ram, Esporles)
Descripció: Fàcil, és un antic camí de ferradura. El pas salva un ressalt rocós.
Addenda: "Principi: Ermita d'Esporles / Final: ctra Esporles - Puigpunyent (km 9'6). El camí comunica l'Ermita d'Esporles amb la carretera Puigpunyent - Esporles, prop de la Font Major (Km 9'6). Comença als voltants de les tígueres de l’ermita i travessa l'alzinar com a camí de ferradura fins arribar a una zona de garriga on una pista condueix amb moltes voltes, a la carretera. Aquesta zona es molt rica en elements etnològics d'entre els quals cal destacar una cisterneta, els forns de calç i els rotlos de sitja". (Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana, 1993). Pren el nom de la propietat rústica dita sa Granja, situada entre es Murtar, el camí vell de Superna, ses Mosqueres i el torrent de Sant Pere.
Localització: 39.66225, 2.55686 Al terme d'Esporles, al vessant nord-oest de la Fita des Ram.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Grassos Estrenyeu-vos, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Descripció: Difícil, és un pas molt estret i relliscós, va bé du una corda per superar-lo.
Addenda: "Neotopònim amb què es pretén fer graciosa referència a una estreta encletxa a la que segueix un petit gorg. El nom ha estat fixat gràcies a la poc afortunada retolació a la mateixa paret del torrent, pintada que ja apareix documentada al núm. 16 de les Rutes Amagades de Mallorca". (Torrent de Pareis, 1995).
Localització: 39.84602, 2.82037 Al terme d'Escorca, situat a la llera del torrent de Pareis.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Grau, pas d'en; (S'Arracó, Andratx)
Descripció: Fàcil, es tracta d'un senderó.
Addenda: "Allà on acaba el vial, neix una sendera marcada i ben definida, ascendent [de sud a nord] entre els pins fins a unes penyes, just a la vorera de la cinglera: és el pas d'en Grau, una fesa, com un graó sobre el fondal, que permet accedir a la part de sa Galera. No presenta dificultats, però s'ha d'anar amb compte perquè el terreny és llenegadís". (Mallorca vora mar: Marines de Tramuntana,  2002).
Localització: 39.59196, 2.34753
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Grau, pas des; (Camí vell de Lluc, Escorca)
Descripció: Fàcil, és l'antic camí de Lluc que passa per una bretxa oberta a barrobins.
Addenda: "El camí, que en el segle XVI es conegué com a camí General necessitava constantment obres de manteniment, especialment al pas del Grau, situat on actualment hi ha la bretxa Nova. La perillositat d'aquest i l'espectacularitat del salt que vorejava provocà nombrosos accidents i més d'una llegenda [...] Conten els papers antics que, arribats aquí, ran de l'abisme sobre el qual s'hi encastellaven els voltors i s'hi sentia bramular el torrent, tothom feia el senyal de la creu". (Sa Comuna de Caimari, 2006). 
Localització: 39.8057, 2.89671 Al terme de Selva, situat entre sa Bretxa Vella i sa Bretxa Nova, en el camí vell de Lluc.
Enllaç: Viaranys🔗
Rutes Amagades de Mallorca
  
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Grau, pas des; (Artà)
Descripció: Fàcil, és un graó de l'antic camí de la ermita de Betlem.
Addenda: Per aquest camí traslladaren a Artà el primer difunt de la Colònia de Sant Pere, Madò 'Gatova', Joana Carrió i Massanet, un 16 de desembre de 1885. Discutien per on dur-se-l'en, pel pas Caudelé i pel d'en Gil feia beneit es pensar-ho. El sol fet de passar-ne de buit ja era un miracle. El Parral era lluny i els que ells, els Pambolis empraven per anar a Vila, en Covasa, era casi tan malambrós com els primers. Solament el pas des Grau permetia treure el taüt a carregador i encar així, n'hi hauria un bon tip fins a sa Beca. (Serafí Giscafrè, Bellpuig, 53, 1974).
Localització: 39.73918, 3.31922 Al terme d'Artà, entre la possessió de Betlem i s'Ermita.
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Grau, pas de can / Garau, pas de can; (Bunyola)
Descripció: Difícil, s'ha de superar una paret de pedra seca molt vertical.
Localització: Al terme de Bunyola, situat entre la cova des Moros, can Grau i el camí des Grau.
Enllaç: Wikiloc🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gravet, pas des
Descripció: ● Fàcil, és el camí de ferradura que popularment s'anomena camí de sa Costera.
Localització: Al terme d'Escorca, situat entre el coll de na Polla, el coll de Biniamar i sa Fàbrica des Llum.
Enllaç: Aires de la Serra Mallorquina🔗
Foto: J. Riera
__________________________________________________________________________________________________________________________________   

De la A a la G 220 passos


BibliografiaALBERTÍ, J; ROSSELLÓ, R; VIBOT, T. (2002): Son Valentí, Son Balaguer, Ses Mosqueres: una història, un territori. Associació Cultural Bany-al-Bahar.

BRUNET, P. J. (1991): La Comuna de Bunyola: biografia d'un bosc. Ajuntament de Bunyola. 

COLOMAR, A. (dir.); AGUILÓ, J. A. (coord.). (1993): Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana. Palma. Fodesma.

GARCÍA PASTOR, J. (1995): Mallorca altiva. Relació sistemàtica d'altures a la muntanya mallorquina. Palma. 

HABSBURG-LORENA, Ll. S. (2002): Les Balears: descrites per la paraula i la imatge. Palma. Grup Serra.  
 
HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2004): Son Nét: (història, senyoriu i territori d'un latifundi de Tramuntana). Ajuntament de Puigpunyent.

HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2001): Superna: una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent. 

JAUME J. (2003): Tramuntana de Norte a Sur. Los 54 miles de la Sierra en 142 itinerarios. Palma. Calima ediciones.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962): Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma. Gràfiques Miramar.

ORDINAS CANYELLES, A; ORDINAS MARCÉ, G; REYNÉS TRIAS, A; et. a. (2006): Sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc. Ajuntament de Selva. 

ORDINAS, A; ORDINAS, G; REYNÉS, A; REBASSA, A. (1995): Torrent de Pareis. Ajuntament d'Escorca.  

SALAMANCA SALAMANCA, Miquel (2009): Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana. XXI Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Santa Maria del Camí, 2008. 

VALLCANERAS, Ll. (1996): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (I). Palma Gorg Blau. 

VALLCANERAS, Ll. (1999): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (II). Palma Gorg Blau.  

VALLCANERAS, Ll. (2001): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (III). Palma Gorg Blau.  

VIBOT, T. (1999): Sa Mola de Planícia: el vessant nord-oest. El Gall editor. 

VIBOT, T. (1999): Son Bunyola: una mar de noms: història i toponímia d'una possessió de mar. Associació Bany-al-Bahar.

VIBOT, T. (2009): Planícia. Itineraris pel patrimoni ambiental i cultural. Palma. Conselleria de Medi Ambient. 

VIBOT, T; HERNÁNDEZ, J. (2001): Superna: Una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent.


Fauna i toponímia al terme d'Escorca (Mallorca)🔗 Antoni Ordinas, Gabriel Ordinas i Antoni Reynés.

Toponimiamallorca.net🔗 Miquel Àngel Escandell.   Blocs i Webs consultats


Viaranys🔗 Josep Ferrer Nos


Excursions per Mallorca🔗 Llorenç Soler Sastre

Senderismo de Socay🔗 Antoni Sureda Milan

Tresques per Tramuntana🔗 Arnau Bisquerra

Serra de Tramuntana🔗 Manolo Barranco
Mapes


Mapa de l'Editorial Alpina, (2015)

Mapa General de Mallorca, CTM (1958) Josep Mascaró Passarius

Mapa de l'Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, (2005)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada