Passos de la Serra Mallorquina

© CREAT PER BIEL MIRÓ I JOAN RIERA

Relació de Passos de Muntanya


RELACIÓ DELS NOMS DELS PASSOS DE L'ILLA DE MALLORCA PER ORDRE ALFABÈTICPresentació


Quan l’amic Biel Miró em va proposar situar els passos de les nostres muntanyes al mapa interactiu de ‘Google My Maps’, em va semblar una passa prou feixuga i arriscada, com les que donam sovint pels passos físics quan sortim de ruta. Però bé, posàrem fil a l’agulla i tira a tira, donant una passa darrera l’altre, hem arribat fins aquí. Som conscients que la relació no és completa i per tant oberta a noves inclusions i aportacions de la gent de muntanya, cosa que agrairem moltíssim.

Un pas, segons el DCVB és un: Lloc o endret per on cal passar o es pot passar. I per això, Miquel Salamanca diu: “Per tant, la definició implica sempre un trànsit entre dues zones però en sentit obligat, ja que també queda clar que es passa per on hom pot i no per on hom vol”. 

Els passos que els excursionistes, senderistes o trescadors, cercam ara per a fer una ruta determinada, temps enrere eren emprats per comunicar dos nuclis de població o dues possessions, baixar de la muntanya la neu i els productes del bosc, com: carbó, calç, llenya... aquests solen ésser els més fàcils, ja que normalment són camins de carro o de ferradura, com el pas d’en Miquel, el pas de sa Nineta, el pas de ses Cases, el pas de s’Escaleta... Trobam algunes excepcions, com per a sortir de llocs molt aïllats i abruptes com Tuent i sa Calobra: el pas d’en Termes, el pas des Marge... En canvi les vies de contraban, tiranys de caçadors,  dreceres de carboners, nevaters, llenyaters o torrers, són les més vegades els passos més arriscats i per tant els més cercats actualment per a realitzar la nostra afició: el pas d’en Marc, el pas des Caçadors, el pas Vell de Son Ripoll, el des Torrers, etc. Altres passos, són oberts actualment i equipats amb cordes o cables de seguretat pels propis excursionistes, pas des Sinever, pas d’en Reynés, pas dels Sis, pas d'en Jaume...

Gràcies a l’aparell GPS tenim la gran majoria de passos situats geogràficament amb les coordenades, altres, un petit nombre, ens manca la seva situació. Una petita descripció, alguna nota històrica si és que l’hem trobada, algunes fotografies i un enllaç, completen la petita fitxa del pas. Possiblement l'enllaç sigui allò més important o útil que trobarà el senderista, ja que té a l'abast una ruta per arribar al pas. S’ha de tenir en compta que l’equipament citat pot canviar amb el temps, les cordes poden tornar inservibles o desaparèixer, en altres, en canvi, podem trobar l’equipament millorat, per tant, cal ésser prudent.

Segurament, molts dels muntanyencs que tresquen les nostres serralades, trobaran que la descripció de la dificultat del pas és un poc exagerada, però hem preferit pecar per prudència ja que no tothom disposa de la mateixa habilitat a l’hora de superar passes compromeses.

A

Acollonamnet, pas de s’; (Sa Fosca, Escorca)
Agustí, pas de n'; (Puig de Ca de Míner)
Aina, pas de n'; (Serra d'Alfàbia)
Aladernar, pas de s'; (Massanella)
Al·lot Mort, pas de s'; (Escorca)
Aljub, pas de s'; (Bunyola)
Alis, pas de n' / Contrabandistes, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Alló, pas de n'; (Ariant, Pollença) 
Alós, pas de n'; (Son Catxo Vell, Sa Pobla)
Alós, pas de n'; (Can Barraca, Búger)
Alou, pas de n' / Ali, pas de n' / Miquelí, pas d'en / Cadireta, pas de sa; (Serra de Cúber, Escorca)
Alzina, pas de l'; (Pollença)
Anglès, pas de s'; (Sóller)
Aranya, pas de s'; (Torrent de Pareis, Escorca)
Arboç, pas de s'; (Bunyola)
Arbona, pas de n'; (Escorca-Selva)
Argamassa, pas de s'; (Torrent de Pareis, Escorca)
Argentó, pas de n'; (Escorca)
Argila, pas de s'; (Estellencs)
Argolla, pas de s'; (Torrent de Pareis, Escorca)
Aritja, pas de s'; (Talaia d'Alcúdia, Alcúdia)
Arrambador, pas de s'; (Alaró)
Arrel, pas l'; (Pollença)
Arreplegada, pas de s’; (Monnàber, Fornalutx)
Ases, pas des; (Bunyola)
Ases, pas des; (Valldemossa)

B

Barona, pas d'en / Illeta, pas de s'; (Puig de Bàlitx, Sóller)
Barra, pas de sa; (La Trapa, Andratx)
Bartomeu, pas d'en; (Escorca)
Bastó, pas des; (Calvià)
Bastida, pas de sa; (Puig de sa Bastida, Alaró)
Bassa, pas de sa; (Mortitx)
Biga de Planícia, pas de sa; (Planícia, Banyalbufar)
Biga de Son Balaguer, pas de sa; (Son Balaguer, Puigpunyent)
Bisquerra, pas d'en
Boc, pas des
Boscana, pas de na; (Fita del Ram, Esporles)
Botilla, pas d'en; (Pollença)
Bou, pas de na; (Sa Vall, Manacor)
Bou, pas de na; (Son Llendera, Sant Joan)
Bous, pas des
Boverons, pas des; (Escorca) 
Bufaranyes, pas del cingle de; (Pollença)

C

Cabaspre, pas de Son; (Esporles)
Cable, pas des; (Morro d'en Joi, Sóller)
Cabra, pas de sa; (Artà)
Cabra, pas de sa; (Rafal d'Ariant, Pollença)
Cabres, pas de les; (serra del Cavall Bernat, Pollença)
Cabrit, pas des; (Escorca)
Caçadors, pas de; (Pollença)
Caçadors, pas des; (Coma-sema)
Caçadors, pas des; (torrent des Gorg Blau, Escorca)
Caçadors, pas des; (Escorca)
Caçadors, pas des; (puig de n'Escuder, Selva)
Cadena, Pas de sa; (cap des Pinar, Alcúdia)
Cala en Tió, pas de; (puig d'en Tió, Andratx)
Caleu, pas de can; (Deià) 
Cama curta, pas d'en; (Sóller)
Camí Vell, pas des; (Biniforani, Bunyola)
Candeler, pas; (Artà)
Cap, pas des; (Massanella, Escorca)
Capet, pas d'en; (Sóller)
Careta, pas d’en; (Sóller)
Carritxera, pas de sa; (Escorca)
Cases, pas de ses; (Mossa, Escorca)
Castellot, pas des; (Bunyola)
Cavaller, pas d'en; (Alaró)
Cego, pas des / Ego, pas de s'
Cero, pas des; (Pollença)
Cinc Ulls, pas des, / Sito, pas d'en
Cingle Verd, pas des; (puig de sa Font, Escorca)
Cingles de Son Balaguer, pas des; (Esporles-Banyalbufar)
Claus, pas des; (Massanella, Escorca)
Coassa, pas d'en; (Artà)
Cocó, pas des; (Mola de can Termes, Escorca)
Coconar, pas des; (Valldemossa)
Colom, pas d’en; (Valldemossa)
Colomer, pas des / Empelt de Bruixa, pas de s'; (Puig des Colomer, Bunyola)
Coll de ses Mates, pas des; (Planícia)
Colls, pas des / Teret, pas d'en
Coma d'en Buscante, pas de sa
Coma des Boverons, pas de sa
Coma, pas de sa
Content, pas d'en; (Bunyola)
Contraban, pas des
Contrabandistes, pas des / Alis, pas de n’; (Torrent de Pareis, Escorca)
Corda, pas de sa; (S'Alcadena, Alaró)
Cordellina, pas de na; (Sóller)
Corral d'en Figuera, pas des; (Escorca)
Cosconar, pas des; (puig Roig, Escorca)
Cossis, pas des / Cossi, pas des
Costitxa, pas de na; (Puigpunyent)
Cotxo, pas des; (Banyalbufar)
Cova Morella, passet de la
Cova, pas de sa; (Valldemossa)
Covassa, pas de sa / Coassa, pas d'en
Coves, pas de can; (Andratx)
Coves Blanques, pas de; (la Moleta, Pollença)
Creu, pas de sa; (Valldemossa)
Creu, passet de la; (Pollença)
Creus, pas de Son; (Bunyola)

D

Duro, pas des / Porxo Esbucat, pas des; (torrent des Gorg Blau, Escorca)

E

Encletxa, pas de s'; (Escorca)
Encletxa, pas de s'; (Galatzó)
Engegada, pas de s'; (Fita del Ram, Esporles)
Enquetja, pas de s'; (Banyalbufar)
Enrunat, pas; (moleta de Binifaldó) 
Ermitans, pas des; (Valldemossa)
Escala de Joan Cerdà, pas de l'; (es Fumat, Pollença)
Escaleta, pas de s'; (Alaró)
Escaleta, pas de s'; (Valldemossa)
Escalons, pas des / Escaló, pas s'; (Puig Roig, Escorca)
Escorca, pas d'; (Escorca)
Estaca, pas de s'; (Alaró)
Estaca, pas de s'; (Escorca)
Estaló, pas de l'; (Torrent Fondo, Pollença)
Estaló, pas de l'; (Formentor, Pollença)
Estaló, pas de s'; (Bunyola)
Estepareta, pas de sa / Ponsa, pas d'en
Eugènia, pas de na; (Mola de Son Ferrandell)

F

Falconera, pas de sa; (Muleta, Sóller)
Falgueres, pas de ses; (Sistema puig Tomir)
Fesa, pas de sa; (Bunyola)
Fesa de Son Bauçà, pas de sa; (Valldemossa)
Figuera Borda, pas de sa; (Bec de Ferrutx, Artà)
Fil, pas de can; (Bunyola)
Fil, pas des / Bel, pas de na; (Puig de Massanella)
Foradí, pas des; (Puntals)
Foradada, pas de s'; (Cúber, Escorca)
Forrellat, pas des / Llis, pas; (Tossals Verds, Escorca)
Forat, pas des; (morro d'en Pelut, Escorca)
Forat, pas des; (morro des Forat, Tuent, Escorca)
Fraguel, pas des; (Comuna de Bunyola)
Frare, pas du; (Pollença)
Fussimany, pas de can; (Can Fussimany, Deià)

G

Gall, pas des; (Escorca)
Gallard, pas de Son / Tres Pedretes, pas de ses
Ganxo, pas des; (sa Bombarda, Valldemossa)
Garballó, pas des; (Andratx)
Garballons, pas des; (Bóquer, Pollença)
Garrover, pas des; (Puig de Son Vila, Sa Pobla)
Garrover, pas del; (La Malè, Pollença)
Gat, pas des; (Son Marroig, Deià)
Gat, pas des; (Puigpunyent)
Gat, pas des; (Bini Gran, Escorca)
Gat, pas des; (Sa Llapassa, Llucmajor)
Gata, pas de sa; (Andratx)
Geneta, pas de sa; (Puig de Randa, Algaida)
Gil, pas d'en; (Artà)
Ginebrissa, pas de sa; (Solleric, Escorca)
Gironella, pas d'en; (Sistema Ternelles, Pollença)
Gotleu, pas d'en / Ullastre, pas de s' / Ferros, pas des / Delta, pas; (Esporles)
Gran, pas; (Andratx)
Granja, pas de sa; (Fita des Ram, Esporles)
Grassos Estrenyeu-vos, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Grau, pas d'en; (S'Arracó, Andratx)
Grau, pas des; (Camí vell de Lluc, Escorca)
Grau, pas de can; (Bunyola)

H

Herba Tendre, pas de s'; (puig de sa Creu, Caimari)
Heura, pas de s'; (Sóller)
Honor, pas d'; (Bunyola)

I

Iràs i no Tornaràs, pas de d’; (torrent de Mortitx, Pollença)

J

Jaume, pas d'en; (Massanella)
Jeroni Gros, pas de can; (Sóller)
Jovera, pas de sa; (Planícia)

L

Llençol, pas del; (Fartàritx, Pollença)
Llis, pas / Forrellat, pas des; (Alaró)
Llis, pas; (Sóller)
Llis, passetet; (torrent d'Almadrà)
Llisar, pas des; (Son Vic, Esporles)
Llobera, pas de na
Llosa, pas de na; (Formentor, Pollença)

M

Madona, pas de sa; (puig des Albellons, Caimari)
Maiol, pas d'en; (sa Calobra)
Mal Pas, es / Sanutges, pas de Son; (Banyalbufar)
Marc, pas d'en; (Deià)
Marge I, pas des; (Escorca)
Marge II, pas des; (Escorca)
Marge del Cor de Jesús, pas des; (Esporles)
Marge Petit, pas des; (Puig Major, Escorca)
Maria, pas de na; (Bunyola)
Maria, pas de na; (autèntic, Bunyola)
Maria, pas de na; (Pollença)
Maromes, pas de ses / Vergera, pas des; (Valldemossa)
Mart, pas des; (serra d'Alfàbia)
Martorell, pas d'en; (Ariant, Pollença)
Martorella, pas de na / Costa, portell de sa; (Fornalutx)
Mata, pas de la; (Pollença)
Mata, pas de sa; (torrent de Lluc)
Mestre, pas des; (Esporles)
Miquel, pas d'en (l'antic? Valldemossa)
Miquel, pas d'en; (Valldemossa)
Mola, pas de sa; (Planícia)
Mola, passet de la; (Pollença)
Mola de Son Pacs, pas de sa
Moleta, passet de la; (Pollença)
Morisc, pas; (Serra d'Alfàbia)
Moros, pas des / Moro, pas des; (Valldemossa)
Mula, pas de sa; (Sóller)

N

Nebot, pas de Son; (Escorca)
Noguereta, pas de Son; (Esporles)
Nineta, pas de sa / Son Noguera, pas de / Nou, es pas; (Esporles)
Nou, pas; (Deià)

O
Obaga, pas de s'; (Torrent de Pareis, Escorca)
Osques, pas de ses; (Artà)

P

Parell, pas d'en (Andratx)
Paret, pas de sa; (puig Tomir, Pollença)
Paret, pas de sa; (puig de Massanella)
Paret, pas de sa; (puig Roig, Escorca)
Paret Circular, pas de sa; (Serra d'Alfàbia)
Parral, pas des; (torrent des Parral, Artà)
Pas, es
Pas, es
Pas d'en Pep Serra / Rotgeres, pas de ses
Passet, es; (Puntals des Ratxo)
Passet, es; (Na Costitxa)
Passet, es; (torrent des Gorg Blau, Escorca)
Passets, pas des; (Valldemossa)
Pedregar, pas des / Rosseguera, pas de sa; (puig Tomir, Pollença)
Pedregaret, pas des; (Puig Tomir)
Pella, pas de sa (Valldemossa)
Penya Roja, pas de sa; (Alcúdia)
Penyal Vermell, pas des; (Mola de Son Ferrandell)
Penyals des Corbs, pas dels; (Bunyola)
Perdius, pas de ses; (Escorca)
Perota, pas de na; (Cúber, Escorca)
Pescadors, pas dels; (Pollença)
Pesquera des Gat, pas de sa; (Pollença)
Petit, pas
Petit Marge, pas des; (puig Major, Escorca)
Petit Pi, pas des; (Valldemossa) 
Pi, pas del
Pi, pas del; (Pollença)
Pi, pas des; (Sóller)
Pi, passet del; (Pollença) 
Pi d'en Garbulla, pas des; (Sóller)
Pinot, pas des; (Fornalutx)
Pinyol, pas d'en; (Pollença)
Piquetes, pas de ses; (torrent de Pareis, Escorca) 
Platja, pas de sa / Morro, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Poal, pas des; (ses Clotes, puig Major)
Pomera Borda, pas de sa; (puig Major, Escorca)
Ponsa, pas d'en; (Andratx)
Poquet, pas de Son; (Fita del Ram) 
Porc, pas des; (Sóller)
Porc, pas du; (serra de Cornavaques, Pollença)
Porc, pas du; (serra del Cavall Bernat, Pollença) 
Porcs, pas des; (Artà)
Porcs, pas des
Porrassaret, pas des
Porxo Esbucat, pas des / Duro, pas des; (torrent des Gorg Blau, Escorca)
Pouet, pas des
Pruaga, pas d'en; (Estellencs)
Puig de sa Font, pas des; (Valldemossa)
Puig des Coll des Jou, pas des
Puig, pas des; (Caragoler de Femenia, Escorca)

Q

Querol, pas d'en

R

Racó, pas des / Gorg de s'Olla, pas des; (torrent de Pareis, Escorca)
Rai, pas d'en; (Selva)
Rata II, pas de sa; (Puntals)
Rata, pas de sa; (Puntals)
Ratxo, pas des; (Galatzó)
Rebollada, pas de sa; (Escorca)
Reclaus, pas des; (Artà)
Recó, pas des; (Deyà)
Redó, pas d'en; (mola de Planícia)
Regalat, pas d'en; (Artà)
Regata de la Serra de la Coma; (Pollença)
Regata de sa Coma, pas de sa / Príam, pas d'en; (Valldemossa)
Regata, pas de sa / Encletxa, pas de s'; (popularment, pas de na Lluïsa)
Refrescador, pas des; (Fita del Ram)
Ribellet, pas des; (Puig Roig, Escorca)
Ripoll, pas vell de Son; (Deià)
Roca Llisa, pas de sa; (Pollença)
Robust Marge, pas des; (Valldemossa)
Romana, pas de sa; (Escorca)
Ruc, pas des; (Bini Gran, Escorca)
S

Sabatera, pas de na; (Galatzó)
Salt, pas des; (Planícia)
Sanutges, pas de Son / Mal Pas, es; (Banyalbufar)
Sarró, pas des; (Mortitx)
Segarra, pas d'en; (Escorca)
Selleta, Pas de sa; (Andratx)
Senyora, pas de sa
Serna, pas de
Servera, pas de sa; (Sóller)
Setrí, pas des; (Binibona, Selva)
Sinever, pas des; (Cingles d'Ariant, Pollença)
Sis, pas des; (Serra d'Alfàbia, Bunyola)
Sitges, pas d'en; (Formentor, Pollença) 
Soler, pas d'en; (Alaró)
 
T

Tauló, pas des; (Pastoritx, Valldemossa) 
Termes, pas d'en; (Escorca)
Terreta, pas d'en; (Esporles)
Tigre, pas des; (Escorca)
Topa, pas d'en; (Sóller)
Torre, pas de sa; (Torre de Lluc, Escorca)
Torre, pas de sa; (Torre Picada, Sóller)
Torrers, pas des; (Torre de Lluc, Escorca)
Torrers, pas des; (Artà)
Trapa, pas de la; (Andratx)
Tudons, pas des; (sistema del puig Major, Escorca)
Turbà, pas d'en 

U

Ullastre, pas de s' / Voltor, pas des / Ferros, pas des / Delta, pas; (Esporles)
Ullastre, pas de s'; (mola de Son Pacs)
Umangara, pas de l' / Almangra, pas de l'; (la Cuculla, Pollença)

V

Vaca, pas de la; (Pollença)
Vadell, pas des; (Escorca)
Vallès, pas d'en; (es Rafal, Banyalbufar) 
Vell de Son Brondo, pas; (Valldemossa)
Ventalla, pas de sa; (Puigpunyent)
Vergera, pas des / Maromes, pas de ses
Vermell, pas; (Andratx)
Verro, pas des
Vic, pas de Son; (Esporles)

X

Xaragall de can Boqueta, pas des; (Deià) 
Xeixa, pas de sa / Xarxa, pas de sa; (la Trapa, Andratx)
Xindà, pas d'en; (Esporles)
Bibliografia


ALBERTÍ, J; ROSSELLÓ, R; VIBOT, T. (2002): Son Valentí, Son Balaguer, Ses Mosqueres: una història, un territori. Associació Cultural Bany-al-Bahar.

BRUNET, P. J. (1991): La Comuna de Bunyola: biografia d'un bosc. Ajuntament de Bunyola. 

COLOMAR, A. (dir.); AGUILÓ, J. A. (coord.). (1993): Catàleg dels Antics Camins de la Serra de Tramuntana. Palma. Fodesma.

GARCÍA PASTOR, J. (1995): Mallorca altiva. Relació sistemàtica d'altures a la muntanya mallorquina. Palma. 

HABSBURG-LORENA, Ll. S. (2002): Les Balears: descrites per la paraula i la imatge. Palma. Grup Serra.  
 
HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2004): Son Nét: (història, senyoriu i territori d'un latifundi de Tramuntana). Ajuntament de Puigpunyent.

HERNÁNDEZ, J; VIBOT, T. (2001): Superna: una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent. 

JAUME J. (2003): Tramuntana de Norte a Sur. Los 54 miles de la Sierra en 142 itinerarios. Palma. Calima ediciones.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962): Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma. Gràfiques Miramar.

ORDINAS CANYELLES, A; ORDINAS MARCÉ, G; REYNÉS TRIAS, A; et. a. (2006): Sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc. Ajuntament de Selva. 

ORDINAS, A; ORDINAS, G; REYNÉS, A; REBASSA, A. (1995): Torrent de Pareis. Ajuntament d'Escorca.  

SALAMANCA SALAMANCA, Miquel (2009): Els noms dels passos a la Serra de Tramuntana. XXI Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Santa Maria del Camí, 2008. 

VALLCANERAS, Ll. (1996): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (I). Palma Gorg Blau. 

VALLCANERAS, Ll. (1999): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (II). Palma Gorg Blau.  

VALLCANERAS, Ll. (2001): 20 Itineraris alternatius a la Serra de Tramuntana (III). Palma Gorg Blau.  

VIBOT, T. (1999): Sa Mola de Planícia: el vessant nord-oest. El Gall editor. 

VIBOT, T. (1999): Son Bunyola: una mar de noms: història i toponímia d'una possessió de mar. Associació Bany-al-Bahar.

VIBOT, T. (2009): Planícia. Itineraris pel patrimoni ambiental i cultural. Palma. Conselleria de Medi Ambient. 

VIBOT, T; HERNÁNDEZ, J. (2001): Superna: Una vall a través de la història i els seus noms. Ajuntament de Puigpunyent.

⇨Els noms dels passos de la Serra de Tramuntana Miquel Salamanca i Salamanca.

⇨Fauna i toponímia al terme d'Escorca (Mallorca) Antoni Ordinas, Gabriel Ordinas i Antoni Reynés.  Blocs i Webs consultats


⇨Viaranys Josep Ferrer Nos


⇨Excursions per Mallorca Llorenç Soler Sastre

⇨Senderismo de Socay Antoni Sureda Milan

⇨Tresques per Tramuntana Arnau Bisquerra

⇨Serra de Tramuntana Manolo Barranco


⇨Mis días de montaña Emilio Alonso

⇨Doblevuit grup de muntanya

⇨A l'ombra des voltor Pep Toni Pardo

⇨Racons de Tramuntana 


Mapes


Mapa de l'Editorial Alpina, (2015)

Mapa General de Mallorca, CTM (1958) Josep Mascaró Passarius

Mapa de l'Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, (2005)


 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada